Αναρτήθηκαν (4-12-2020) από το υπουργείο Εσωτερικών οι θέσεις για την κινητικότητα.

Σε συνέχεια της από 19 Οκτωβρίου 2020 ανακοίνωσης της έναρξης του α’ σταδίου του κύκλου κινητικότητας έτους 2020, κατά την οποία κλήθηκαν οι φορείς που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν με την υποβολή αιτημάτων είτε για μετάταξη είτε για απόσπαση, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 24ης & 27ης  Νοεμβρίου 2020 της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων, και το υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε την Παρασκευή, 4-12-2020, τις εγκεκριμένες θέσεις στη σχετική εφαρμογή (apografi.gov.gr).

Στον κύκλο αυτό, oι φορείς που οι θέσεις τους εγκρίθηκαν και θα δημοσιευθούν ανέρχονται σε 568, και το αντίστοιχο σύνολο θέσεων σε 12.221, με το 10% αυτών να αφορά αποσπάσεις και το 90% μετατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής, και κατόπιν αξιολόγησής τους από τα αρμόδια Όργανα θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση. 

Η κινητικότητα, πλέον, συνδέεται με άμεσο τρόπο με τις διαδικασίες πρόσληψης, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου διαδικασιών στελέχωσης άρρηκτα συνδεδεμένων μεταξύ τους, που εξυπηρετεί, συνδυαστικά, τις ανάγκες του Δημοσίου και των υπαλλήλων και διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων.

Επιπροσθέτως, με τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων ενισχύεται η στελέχωση των υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ, ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αξιοποιήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, εμπλουτίζοντας την εργασιακή εμπειρία τους.

Από τις θέσεις που υποβλήθηκαν εγκρίθηκε περίπου το 90% αυτών, καθώς απορρίφθηκαν τα αιτήματα τα οποία δεν πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Αναλυτικότερη παρουσίαση αναρτημένων θέσεων

Οι περισσότερες θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση αφορούν σε ένα ισοδύναμο ποσοστό στα υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι) και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ α΄ και β΄και τα Νομικά Πρόσωπα).

Στους δήμους αφορά το 33% των συνολικά εγκεκριμένων θέσεων και στις Περιφέρειες το 10%.

Θέσεις προς πλήρωση  για αποσπάσεις και μετατάξεις

ΦΟΡΕΙΣΑποσπάσειςΜετατάξειςΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ2386388 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ17332349 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ9732741 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ2666668 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ2416211645 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ692692 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ5416791733 
 10861086216 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 219219 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  0 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ12618 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (πρώην ΕΣΥΕ) 6666 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 33 
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1717 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ20 20 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ11 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ123 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ6814 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ347 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘΑΕΕ)347 
 45330375 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ16299315 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 142142 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ138295 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ12206218 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ45730775 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ6127133 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ148498 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ27503530 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ12515251650 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ238181419 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ68362430 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ71778 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ13942181 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ152439 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 347347 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ51129180 
 84047905630 
Γενικό Άθροισμα**9931122812221 
** Στις εγκεκριμένες των Υπουργείων περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, και των εποπτευόμενων  φορέων.
Στις εγκεκριμένες των Α.Δ περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων, καθώς και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων και φορέων αυτών.

Ως προς τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους, σημαντικός αριθμός θέσεων (άνω του 50%) προβλέπεται στα υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Οικονομικών, και σε φορείς αυτών.

Τέλος, προβλέπεται και ένας σημαντικός αριθμός θέσεων προς πλήρωση στις Ανεξάρτητες Αρχές. Συγκεκριμένα, για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης οι εγκριθείσες θέσεις ανέρχονται σε 12.221, και αναλύονται σε: 11.228 θέσεις προς μετάταξη και 993 θέσεις προς απόσπαση.

Από την έντυπη έκδοση της «Βραδυνής της Κυριακής»