Νέες προθεσμίες για μισθωτούς, ελεύθερες επαγγελματίες και ανέργους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις προθεσμίες την πληρωμή των αναστολών συμβάσεων, την καταβολή έκτακτης επιδότησης σε επιστήμονες και την υπαγωγή σε ένα ακόμα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και άνεργοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

  1. Από σήμερα και μέχρι τις 30 Απριλίου δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (αφορά  όσους υπάγονται στην σχετική ΚΥΑ).
  2. Από σήμερα και μέχρι τις 21 του μήνα δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων  σε επιχειρήσεις – εργοδότες που δεν κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Αφορά στην υποβολή δηλώσεων «Αίτηση  / Δήλωση  Ένταξης  στον μηχανισμό  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- φάση)» και «Αίτηση / Δήλωση  Ένταξης  στον μηχανισμό  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – φάση ) – Ορθή  Επανάληψη » για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.
  3. Από τις 22 έως τις 29 Απριλίου δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στον μηχανισμό  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- φάση )» και «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στον μηχανισμό  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- φάση) – Ορθή  Επανάληψη» για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Αφορά: εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄φάσης και εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄φάσης 
  4. Μέχρι τις 19 Απριλίου γίνεται η υποβολή δηλώσεων στην πλατφόρμα του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για την πληρωμή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς. Μάλιστα με βάση τα νέα κριτήρια της εκδοθείσας απόφασης, θα επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις που είχαν απορριφθεί κατά τον Α΄ κύκλο υποβολής αιτήσεων καθώς και όσες υποβληθούν μέχρι τις 19 Απριλίου  στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ως τροποποιητικές ή νέες αιτήσεις.
  5. Στις 19 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή έχει μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, καθώς οι ασκούμενοι αποζημιώνονται απευθείας από τον ΟΑΕΔ, και δεν ενέχει κρατική ενίσχυση.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος.