Ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας σε συντομότερο χρόνο από τη στιγμή που η Βουλή αποφασίζει την άρση ασυλίας βουλευτή, προτείνει ο βουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης, Ιωάννης Μπούγας.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο Ιωάννης Μπούγας εισηγήθηκε να υποβάλλει πρόταση η Επιτροπή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ώστε να περιληφθεί διάταξη στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που θα προβλέπει, από τον χρόνο που θα δοθεί η άδεια από τη Βουλή για τη δίωξη βουλευτή.

Όλα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 του Συντάγματος και 83 του Κανονισμού της Βουλής, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα η διαδικασία να περατώνεται εντός διαστήματος δεκαοκτώ μηνών, ενώ αν πρόκειται για κακούργημα εντός τριών ετών.

Ο βουλευτής ανέφερε: «Ο σκοπός της ανωτέρω πρότασης είναι να ολοκληρώνεται σύντομα η ποινική διαδικασία, ώστε ο βουλευτής να μην εκτίθεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώπιον της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι, από τη μια είναι θεμιτή η αξίωση να αντιμετωπίζονται οι βουλευτές όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης, από την άλλη, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που κατά τεκμήριο λαμβάνουν περισσότερη δημόσια έκθεση, να μην χρονίζουν οι υποθέσεις τους στην ποινική δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ