Ντάρια Γούτου - Χαιρετισμοί στον Ήλιο (Α, Β και παραδοσιακός) | image1

Η yoga instuctor Ντάρια Γούτου παρουσιάζει μέσω του vradini.gr το πρόγραμμά της.

Αυτή τη φορά παρουσιάζει τους Χαιρετισμούς στον Ήλιο, μια σειρά θέσεων που στο σύνολο τους αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρακτική γιόγκα.

Δείτε το video:

Ποια είναι η Ντάρια Γούτου;

Η Ντάρια Γούτου είναι πιστοποιημένη yoga instructor. Έχει περισσότερες από 450 ώρες εκπαίδευσης σε διαφορετικά είδη yoga όπως: Hatha Yoga, Anusara Elements Yoga και Rainbow Kids Yoga.

Ακολουθήστε τη στα social media:

instagram @dariayoga
facebook @dariayogainfiniteyoga