Η yoga instuctor Ντάρια Γούτου παρουσιάζει μέσω του vradini.gr το πρόγραμμά της.

Δείτε το δεύτερο video:

Ποια είναι η Ντάρια Γούτου;

Η Ντάρια Γούτου είναι πιστοποιημένη yoga instructor. Έχει περισσότερες από 450 ώρες εκπαίδευσης σε διαφορετικά είδη yoga όπως: Hatha Yoga, Anusara Elements Yoga και Rainbow Kids Yoga.

Ακολουθήστε τη στα social media:

instagram @dariayoga
facebook @dariayogainfiniteyoga