Στην υπογραφή Πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής και πολιτισμικής συνεργασίας προχώρησαν ο Δήμος Πεντέλης και το Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών.

Το υπέγραψαν η Δήμαρχος, Δήμητρα Κεχαγιά και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Νικόλαος Θυμάκης, στο πλαίσιο μίας διαλεκτικής και διεπιστημονικής συνεργασίας.

Οι δύο πλευρές στοχεύουν στη σύγχρονη περιβαλλοντική και πολιτισμική ανάδειξη των χώρων πρασίνου του Δήμου, με έργα και δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή μέσω καλών πρακτικών διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Ακόμη, στην αξιοποίηση των φυσικών και ιστορικών τοποσήμων της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του αποθέματος των τοπικών κοινωνιών, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση θεματικών φυτεύσεων σχετιζόμενων με τη διατήρηση και προβολή της ενδημικής χλωρίδας του Πεντελικού, στη διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έρευνας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά, μορφωτικά και πολιτισμικά ιδρύματα, καθώς και με τα σχολεία του δήμου Πεντέλης και τέλος στην ενεργοποίηση φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Αμέσως μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, η Δήμαρχος Πεντέλης, Δήμητρα Κεχαγιά, δήλωσε: «Ο Δήμος Πεντέλης και εγώ προσωπικά έχουμε θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τον περιβαλλοντικό και πολιτισμικό σχεδιασμό ως έναν από τους πιο νευραλγικούς άξονες του προγράμματός μας, στον οποίο στέκομαι με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάδειξη του Πεντελικού, η ατζέντα της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί κοινό πεδίο της περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς δημόσιας πολιτικής σκηνής και διαβούλευσης, η ολιστική διαχείριση των βιώσιμων πόρων και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά παράλληλα και η ιδιαίτερη σημασία που φέρουν για εμένα ως μητέρα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αποτελούν αδήριτη συνθήκη της αντίληψης του ρόλου και της δράσης μου».

Και η κ. Κεχαγιά κατέληξε λέγοντας: «Το Πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΙΓΕ θα αποτελέσει μία γόνιμη και δημιουργική αφετηρία δράσεων που θα αναβαθμίσουν την περιβαλλοντική ατζέντα του δήμου μας και θα κινητοποιήσουν τα παιδιά και τους μαθητές μας στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και επαφής με τον τόπο μας».

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του ΙΓΕ Νίκος Θυμάκης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών με βάση τις καταστατικές αρχές του, προωθεί και εκπαιδεύει για την άριστη πρακτική σε γεωργία και κηπουρική.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπέγραψε και το συγκεκριμένο σύμφωνο συνεργασίας με τον Δήμο Πεντέλης. Προσωπικά, νιώθω την ιδιαίτερη χαρά που η αγάπη για το πράσινο και το βουνό μας, δεν σταματά ποτέ και υπάρχει συνέχεια.

Από το 2003 δραστηριοποιούμαι σε εθελοντικές δράσεις για το Πεντελικό, από όποια υπηρεσιακή θέση κι αν ήμουν. Τώρα, ως πρόεδρος του ΙΓΕ και με τη συνέργεια όλων, οφείλουμε να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα για ένα καλύτερο περιβάλλον και περισσότερο πράσινο, το οποίο το έχουμε «δανειστεί» από τα παιδιά μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ