Μια φορά το χρόνο θα γίνονται οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων. Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών θα ανοίγει το δρόμο για τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων και τη διενέργεια ακολούθως του σχετικού διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος είναι όλοι οι φορείς να υποβάλλουν  τα αιτήματα τους κάθε άνοιξη και στη συνεχεία θα ακολουθεί ενιαίος διαγωνισμός για την κάλυψη όλων των θέσεων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως μέσα σε ένα χρόνο θα έχουν καλυφθεί οι θέσεις που ζητάνε  οι φορείς και θα μπει τέλος σε χρονοβόρες διαδικασίες (σήμερα μπορεί να χρειαστεί ακόμα και δυο χρόνια για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις). 

Στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα εξετάζονται, με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών, σε τρία τεστ. Πρόκειται για τεστ γνώσεων, τεστ δεξιοτήτων αλλά και τεστ προσωπικότητας. Όπως τονίζεται στόχος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να πηγαίνει  στην κατάλληλη θέση.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό  το 2021 θα γίνουν  8.620 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Υγεία, τις Ενοπλες Δυνάμεις και την Αυτοδιοίκηση (με βάση τον κανόνα μια πρόσληψη για μια αποχώρηση). Είχε προηγηθεί η κατάθεση των αιτημάτων για προσωπικό από τους φορείς στα αρμόδια υπουργεία και μετά τον απαιτούμενο έλεγχο η σχετική λίστα πήγε  στο υπουργείο Εσωτερικών. 

Εκτός  από τις 8.620 μόνιμες προσλήψεις, την επόμενη χρονιά εγκρίνονται: 299 θέσεις τακτικού προσωπικού (οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης), 62 θέσεις δικηγόρων, νομικών με έμμισθη εντολή και 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού (εκ των οποίων οι 2.500 είναι εποχικοί πυροσβέστες). Επίσης για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση προωθείται διακριτή έγκριση για 655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ (οδηγοί και λοιπές τεχνικές ειδικότητες).