Η «Βραδυνή της Κυριακής», με τη βοήθεια του Βασίλη Πρασσά (σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net), σκιαγραφεί το νέο τοπίο που θα ισχύσει από 1/1/21 με την αναστολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και τη μείωση εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Παραδείγματα και αναλυτικοί πίνακες με τα κέρδη εργαζόμενων και εργοδοτών.

Με «δώρα» για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους εργοδότες, αλλά και ένα κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών θα κάνει «ποδαρικό» το 2021. Από την 1η Ιανουαρίου μπαίνει σε εφαρμογή η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που αφορά 1.986.336 εργαζόμενους και 265.216 εργοδότες.

Παράλληλα, τη νέα χρονιά έρχεται αναστολή εφαρμογής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, με κερδισμένους όσους έχουν εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ. Όσον αφορά στον κατώτατο μισθό, λόγω της πορείας του κορωνοϊού μπαίνει σε εφαρμογή νέο χρονοδιάγραμμα. 

Ειδικότερα, τη νέα χρονιά προβλέπονται τα εξής: 

 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) στον ιδιωτικό τομέα κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Σημειώνεται πως φέτος μειώθηκαν ήδη κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, σωρευτικά το διάστημα 2020-2021 το «ψαλίδι» θα φτάσει τις 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Να σημειωθεί εδώ πως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών οδηγεί σε ενίσχυση των μισθών των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα.
 • Αναστολή εφαρμογής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης τη νέα χρονιά. Κερδισμένοι είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες. Προσοχή: αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχουν εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, καθώς στα χαμηλότερα εισοδήματα έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει Εισφορά Αλληλεγγύης Υπενθυμίζεται πως η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης υπολογίζεται με κλίμακα συντελεστών από 2,2% (για εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ έως και 10% για εισοδήματα άνω των 200.000 ευρώ)
 • Έναρξη της διαβούλευσης για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί στο τέλος του Ιουλίου.

Η «Βραδυνή της Κυριακής» με τη βοήθεια του Βασίλη Πρασσά, συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net, παρουσιάζει αναλυτικά το νέο τοπίο που διαμορφώνεται από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά. Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Πρασσάς, «με το νόμο 4756/2020, άρθρο 31, μειώνονται από 1.1.2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε ισχύ η δέσμευση της κυβέρνησης για την “προσωρινή” κατάργηση της Eισφοράς Aλληλεγγύης. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις επιφέρουν ωφέλεια στο σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών και σε πλήθος ελευθέρων επαγγελματιών»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Ενδεικτικά παραδείγματα για το όφελος των Ν μισθωτών από τη μείωση των εισφορών και τη μη εφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης:

 • Εργαζόμενος με κατώτερο μισθό 650 ευρώ σήμερα, έχει καθαρές αποδοχές 550,35 ευρώ, τη νέα χρονιά θα εισπράξει 558,22 ευρώ (δηλαδή θα έχει ετήσιο όφελος 110,67 ευρώ).
 • Εργαζόμενος με ένα παιδί και μισθό 800 ευρώ θα δει τις νέες καθαρές αποδοχές το 2021 να πηγαίνουν στα 683,06 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με δύο παιδιά και μισθό 1.000 ευρώ θα δει τις καθαρές αποδοχές να πηγαίνουν στα 827,08 ευρώ. 

Δύο ενδεικτικά παραδείγματα για το όφελος από την Εισφορά Αλληλεγγύης. Ειδικότερα:

 • Εργαζόμενος με 1.000 ευρώ μηνιαίες αποδοχές και περίπου 14.000 ετήσιο εισόδημα. Σήμερα καταβάλλει μηνιαίως ως Εισφορά Αλληλεγγύης περίπου 3 ευρώ, ωστόσο με την κατάργηση θα επέλθει αύξηση μισθού, με ετήσια ωφέλεια τα 44 ευρώ
 • Εργαζόμενος με 2000 ευρώ μηνιαίες αποδοχές και περίπου 28.000 ετήσιο εισόδημα. Σήμερα καταβάλλει μηνιαίως ως Εισφορά Αλληλεγγύης περίπου 40 ευρώ, και μετά την κατάργηση θα επέλθει αύξηση μισθού με ετήσια ωφέλεια τα 576 ευρώ.

Τον Μάρτιο η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού

Νέο χρονοδιάγραμμα μπαίνει σε εφαρμογή για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

 • – Το τελευταίο 10ήμερο του Μαρτίου ξεκινά η διαδικασία. Η τριμελής Επιτροπή Διαβούλευσης –δηλαδή ο πρόεδρος του ΟΜΕΔ, ένας εκπρόσωπος του υπουργού Οικονομικών και ένας εκπρόσωπος του υπουργού Εργασίας– αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς, φορείς. Οι ερευνητικοί αυτοί φορείς, πρέπει να συντάξουν έκθεση με εκτιμήσεις για την προσαρμογή του μισθού στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες.
 • – Μέχρι το τέλος Απριλίου θα πρέπει να υποβληθούν από τους επιστημονικούς φορείς, σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, οι εκθέσεις.
 • – Έως τη 15η Μαΐου, η Επιτροπή Διαβούλευσης πρέπει να διαβιβάσει το υπόμνημα κάθε διαβουλευομένου προς τους υπόλοιπους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση 
 • – Μέχρι το τέλος Μαΐου πρέπει να διαβιβαστούν όλα τα υπομνήματα, η τεκμηρίωση, καθώς και η έκθεση των εξειδικευμένων φορέων στο ΚΕΠΕ, προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης. Το πόρισμα συντάσσεται σε συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από 5 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα Οικονομίας (και κυρίως Οικονομίας της Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και Εργασιακών Σχέσεων).
 • – Στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης και υποβάλλεται στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.
 •  – Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ο υπουργός Εργασίας θα πρέπει να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το νέο κατώτατο μισθό.

Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι»

Κερδισμένους, που θα δουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό να ενισχύεται, αλλά και «χαμένους», καθώς δε θα δουν καμία μεταβολή στο εισόδημά τους, έχουν οι προωθούμενες αλλαγές. Όπως σημειώνει ο Βασίλης Πρασσάς:

 • Στην κατηγορία των «χαμένων», δηλαδή αυτών που δεν θα επωφεληθούν των συγκεκριμένων αποφάσεων, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ.
 • Αδικημένοι βγαίνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εξαιρούνται από το μέτρο της κατάργησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης.
 • Μερικώς ωφελημένοι είναι και οι εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα, καθώς σε αυτούς δεν επέρχεται κάποια μείωση φόρου, διότι, πολύ απλά, δεν είχαν επιβάρυνση για την Εισφορά Αλληλεγγύης και η ωφέλεια θα προκύψει μόνο από τη μείωση των εισφορών.
 • Εντυπωσιακή είναι η ωφέλεια για εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες με μεγάλα εισοδήματα, καθώς η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης που σε αυτές τις κατηγορίες έφτανε μέχρι και το 10%, θα δημιουργήσει σχεδόν ισόποση αύξηση των εισοδημάτων.

Τέλος, να σημειωθεί εδώ πως το υπουργείο Εργασίας έχει προχωρήσει στην παράταση του προγράμματος «Συν-Εργασία» μέχρι και το Φεβρουάριο, για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην Οικονομία. Όσον αφορά στην υποχρεωτική τηλεργασία επεκτείνεται και τον Ιανουάριο. Να σημειωθεί πως το μέτρο αφορά στο 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης που μπορούν να δουλέψουν με αυτό το καθεστώς. 

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ* 

Εργαζόμενοι
Μεικτός ΜισθόςΠληρωτέο έως 31/12/2020Πληρωτέο από 1/1/2021Αύξηση Εργαζομένου
ΜηνιαίαΕτήσια
650,00 €550,35 €558,22 €7,87 €110,67 €
800,00 €671,90 €680,71 €8,81 €124,22 €
1.000,00 €808,78 €818,19 €9,41 €132,82 €
1.200,00 €934,19 €948,73 €14,53 €204,77 €
1.500,00 €1.121,66 €1.144,53 €22,88 €320,29 €
2.000,00 €1.410,78 €1.453,53 €42,75 €604,87 €

*Τα παραπάνω παραδείγματα αναφέρονται σε εργαζόμενους χωρίς τέκνα.

Με 1 τέκνο οι νέες μηνιαίες πληρωτέες αποδοχές θα είναι αυξημένες με επιπλέον 2,35 €
Με 2 τέκνα οι νέες μηνιαίες πληρωτέες αποδοχές θα είναι αυξημένες με επιπλέον 8,79 €
Με 3 τέκνα οι νέες μηνιαίες πληρωτέες αποδοχές θα είναι αυξημένες με επιπλέον 24,75 €

ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ*

Μεικτός ΜισθόςΝέες Καθαρές Αποδοχές Εργαζομένων
Χωρίς Τέκνο1 Τέκνο2 Τέκνα3 Τέκνα
650,00 €558,22 €560,57 €567,11 €674,75 €
800,00 €680,71 €683,06 €689,60 €824,75 €
1.000,00 €818,19 €820,54 €827,08 €1.024,75 €
1.200,00 €948,73 €951,08 €957,62 €1.224,75 €
1.500,00 €1.144,53 €1.146,88 €1.153,42 €1.524,75 €
2.000,00 €1.453,53 €1.455,88 €1.462,42 €2.024,75 €

*Από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης για το 2021. 

ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ*

Εργοδότες
Μεικτός Μισθός ΕργαζομένουΩφέλεια Εργοδότη
ΜηνιαίαΕτήσια
650,00 €11,64 €163,67 €
800,00 €14,32 €201,38 €
1.000,00 €17,90 €251,75 €
1.200,00 €21,48 €301,86 €
1.500,00 €26,85 €375,90 €
2.000,00 €35,80 €503,44 €

*Από μείωση εισφορών ανά εργαζόμενο

Οι μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές από το 2019 και μετά. 

Ημερομηνίες ΜείωσηςΕισφορές ΕργαζομένουΕισφορές Εργοδότη
έως 31/5/201916,00%25,06%
από 1/6/201915,75%24,81%
από 1/6/202015,33%24,33%
από 1/1/202114,12%22,51%
Συνολική Μείωση1,88%2,55%

Όφελος Ελευθέρων Επαγγελματιών*

Ελεύθεροι Επαγγελματίες
ΕισόδημαΕτήσια Ωφέλεια
έως 12.000 €0,00 €
15.000,00 €66,00 €
20.000,00 €176,00 €
30.000,00 €676,00 €
40.000,00 €1.326,00 €
50.000,00 €2.076,00 €
60.000,00 €2.826,00 €
80.000,00 €4.550,00 €
100.000,00 €6.350,00 €
150.000,00 €10.850,00 €

*Από την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης για το 2021. 

Επεξεργασία στοιχείων: Βασίλης Πρασσάς – Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Από την έντυπη έκδοση της «Βραδυνής της Κυριακής»