Φορολογικές δηλώσεις: Tα κλειδιά και οι παγίδες για εισοδήματα από ακίνητα

Προσυμπληρωμένα στο Ε2 τα έσοδα από Airbnb

Ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα από ακίνητα για να μη μπλέξουν σε περιπέτειες με την εφορία και βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων όταν θα λάβουν το φόρο-λογαριασμό.

Η μεγάλη αλλαγή φέτος είναι η προσυμπλήρωση των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ από τις διεθνείς πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com, κλπ) αλλά οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τα στοιχεία

Τα εισοδήματα από το Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως και 45% ενώ η εφορία θα αφαιρέσει αυτόματα ένα ποσοστό 5% από το εισόδημα από ενοίκια το οποίο αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες

Για τη συμπλήρωση του Ε2 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

– Σύζυγοι. Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η Σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη κυριότητα της πρέπει να υποβάλει το έντυπο Ε2 χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης η του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ». Παράλληλα και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

-Ανήλικα τέκνα. Το ακίνητο και το εισόδημα ανήλικου εξαρτώμενου τέκνου θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

– Είδος μίσθωσης. Η στήλη 17 (ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση κατοικίας, γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό, ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων κ.λπ. Επίσης στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

-Βοηθητικοί χώροι και κενά ακίνητα. Για βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον αριθμό παροχής συμπληρώνετε τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999. Για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι κενό για όλον τον χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενό.

– Μεταβιβάσεις. Ακίνητα που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν το 2023 ή είναι ημιτελή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 δηλώνονται στον πίνακα των συμπληρωματικών στοιχείων ακίνητης περιουσίας του εντύπου Ε2.

Ανείσπρακτα ενοίκια. Αναγράφονται στη στήλη 16 του Ε2 αφού έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά στην εφορία. Για να μη φορολογηθούν θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

– Λάθη. Εφόσον υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 και θα πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα τους. Εάν υπάρχει λάθος θα πρέπει να διορθωθεί πρώτα στο έντυπο Ε2 και να οριστικοποιηθεί ξανά.

Ακολουθήστε το vradini.gr στο Google News
Ίσως σας ενδιαφέρουν