Προσφεύγουν κατά της Temu ευρωπαϊκές καταναλωτικές οργανώσεις

Η καταγγελία γίνεται επειδή δεν προστατεύει τους καταναλωτές ως προς τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ

Temu

Καταγγελίες στις αρμόδιες εθνικές εποπτικές Αρχές, κατά της ταχέως αναπτυσσόμενης στην Ευρώπη κινεζικής διαδικτυακής αγοράς Temu κατέθεσαν 17 Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών- μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC)- μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Η καταγγελία γίνεται επειδή δεν προστατεύει τους καταναλωτές ως προς τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ και επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν χρησιμοποιεί πρακτικές χειραγώγησης που παραβιάζουν τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να εμποδίζει τους καταναλωτές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση στα πλαίσια της διαφάνειας. Η BEUC διαβίβασε σχετική καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι κρίσιμο τα προϊόντα που πωλούνται σε αγορές εκτός ή εντός διαδικτύου, είτε είναι ευρωπαϊκά, αμερικανικά ή κινέζικα, να είναι ασφαλή και να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όταν απευθύνονται σε Ευρωπαίους καταναλωτές.

Ειδικότερα, η Temu, η οποία έχει πάνω από 75 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην ΕΕ, συχνά δεν ενημερώνει στους καταναλωτές για τον έμπορο που πωλεί τα προϊόντα του μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, με αποτέλεσμα να μην τηρεί τους κανόνες για τα πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων της Ε.Ε.

Η Temu δεν προστατεύει τους καταναλωτές

Επίσης, παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα προτεινόμενα συστήματα και τον τρόπο χρήσης των διαφορετικών κριτηρίων ως προς τα συγκεκριμένα προϊόντα που προτείνει μέσω της πλατφόρμας της. Τέλος, η διαδικτυακή αγορά βρίθει από τεχνικές χειραγώγησης, όπως είναι τα σκοτεινά μοτίβα, προκειμένου να κατευθύνει τους καταναλωτές να ξοδεύουν περισσότερα από όσα αρχικά θα ήθελαν και με αθέμιτο και παραπλανητικό τρόπο καθιστά ιδιαίτερα πολύπλοκη τη διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού τους.

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή διαδικτυακών αγορών Temu δεν προστατεύει τους καταναλωτές και παραβιάζει τη νομοθεσία της Ε.Ε. για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Συγκεκριμένα:

· Δεν παρέχει επαρκή ταυτοποίηση των εμπόρων που πωλούν τα προϊόντα τους στην πλατφόρμα της.

· Χρησιμοποιεί πρακτικές χειραγώγησης μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνασμάτων (“σκοτεινά πρότυπα”/“dark patterns”), ενώ ο τρόπος που προτείνει τα προϊόντα της είναι αδιαφανής.

Temu: Ανhσyχίa για την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται

Οι παραπάνω παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο προστίθενται στις ανησυχίες που έχουν ήδη εκφραστεί από Ενώσεις Καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται.

Ειδικότερα, οι Ενώσεις έχουν θέσει πρόσφατα ερωτήματα προς τη διαδικτυακή πλατφόρμα Temu αναφορικά με τη συμμόρφωση και ασφάλεια των προϊόντων που πωλά στους καταναλωτές. Για παράδειγμα, η Ιταλική Οργάνωση καταναλωτών Altroconsumo, η οποία είναι μέλος της BEUC, διαπίστωσε τον Οκτώβριο του 2023 ότι, 9 από τα 13 καλλυντικά που δοκιμάστηκαν και αγοράστηκαν στην πλατφόρμα της, είτε δεν περιελάμβαναν τη λίστα των συστατικών που ανέφεραν στη συσκευασία τους, είτε περιείχαν μόνο ένα μέρος αυτών3. Επίσης, η Γερμανική Οργάνωση Καταναλωτών vzbv, μέλος της BEUC θεωρεί ότι, η Temu παραβιάζει τη νομοθεσία για τους καταναλωτές μέσω του παραπλανητικού τρόπου που παρουσιάζει τις κριτικές προϊόντων της και τις εκπτώσεις τιμών.

Εν κατακλείδι, οι Ενώσεις Καταναλωτών καλούν τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές Αρχές να αναλάβουν δράση και να ερευνήσουν άμεσα τη μη τήρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το διαδικτυακό περιεχόμενο και τις ψηφιακές υπηρεσίες από τη διαδικτυακή πλατφόρμα TEMU, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών με γνώμονα ένα ασφαλέστερο και πιο ανοικτό ψηφιακό χώρο, παρέχοντας προστασία των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και πρόσβαση σε ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Ακολουθήστε το vradini.gr στο Google News
Ίσως σας ενδιαφέρουν