Το Μέγαρο Μαξίμου προωθεί 17 μεταρρυθμίσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Σαφείς εντολές στους υπουργούς να προχωρήσουν άμεσα οι προτεραιότητες που τίθενται

Μία σειρά από μεταρρυθμίσεις επιθυμεί να προωθήσει το Μέγαρο Μαξίμου και για αυτόν τον λόγο έχει δώσει σαφείς εντολές στους υπουργούς να προχωρήσουν άμεσα οι προτεραιότητες που τίθενται.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται για το 2021, μειώσεις φόρων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη βάση των αντοχών του προϋπολογισμού και νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, προβλέπει το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής.

Από τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν το υπουργείο Οικονομικών ξεχωρίζουν οι εξής:

1. Μείωση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων

2. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης

3. Μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας

4. Διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας

5. Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

6. Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

7. Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου χρέους

8. Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων

9. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

10. Ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου

11. Εφαρμογή νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας.

12. Εφαρμογή του ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

13. Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων

14. Λειτουργία και ανάπτυξη υπηρεσίας συντονισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, νέα εργαλεία ωρίμασης έργων και απορρόφησης κονδυλίων

15. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου παρακολούθησης και λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών

16. Κίνητρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

17. Εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση Ομίλων ΦΠΑ

Τα έργα που προωθούνται είναι:

1. Πρόγραμμα επιδότησης δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία για τους πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού

2. Υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

3. Επισκόπηση δαπανών και εσόδων σε όλα τα υπουργεία

4. Υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την περιστολή του λαθρεμπορίου

5. Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και κρατικών εγγυήσεων

6. Σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς με δημιουργία νέων εργαλείων

7. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας του Κράτους (GOV-ERP)

Το ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει:

– Έκδοση 23 κρίσιμων ΚΥΑ για την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου

– Νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

– Αλλαγές νομοθετικού πλαισίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

– Αλλαγές νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC)

– Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την Δημόσια Περιουσία

– Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου

Οι δείκτες αποτίμησης θα αφορούν:

1. Περιορισμό της αύξησης του Ιδιωτικού Χρέους ως % του ΑΕΠ

2. Παροχή επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού (~308 εκατ. €)

3. Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών

4. Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων και ηλεκτρονικής τιμολόγησης από το σύνολο των υπόχρεων

5. Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία

6. Επέκταση ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

7. Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Οικονομίας

8. Ρυθμό απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ακολουθήστε το vradini.gr στο Google News
Ίσως σας ενδιαφέρουν