Για τη βελτίωση του οικονομικού και  κοινωνικού αποτυπώματος της ΟΛΠ Α.Ε, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Οργανισμού  Yu Zenggang στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε με ποσοστό απαρτίας 86,41%.

«Το 2019 σημαδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης
του Πειραιά στη Μεσόγειο αφού συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU», είπε ο κ.  Zenggang προεδρεύοντας  της Συνέλευσης.

Παρόντες ήταν ο διευθύνων σύμβουλος  της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu και τα μέλη  του ΔΣ  Απόστολος Παπαποστόλου,  Νικόλαος Αρβανίτης, Χαραλάμπης Καραμανέας.

Ολοκληρώνοντας, ο επικεφαλής  της ΟΛΠ Α.Ε, επισήμανε πως « Η  υψηλή αυτή  επίδοση προκάλεσε μία σειρά από θετικές συνέπειες στην εθνική και τοπική οικονομία όπως αύξηση του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, φόρων, θέσεων εργασίας»

Σημειώνεται πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,  ενέκρινε ανάμεσα σε άλλα θέματα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019,το οποίο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανέρχεται σε  0,5388 ευρώ   ανά μετοχή, έναντι  0,424 ευρώ για την προηγούμενη χρήση (αύξηση 27%).

Υπενθυμίζεται πως ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε  149,2 εκατ. ευρώ έναντι  132,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε  47,6 εκατ. ευρώ έναντι  42,3  εκατ. ευρώ της χρήσης 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%.

Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε  35,4 εκατ. ευρώ έναντι  27,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018.

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει  5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο   Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι  4,8 εκατ. ευρώ το 2018.  Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε  106,7 εκατ. ευρώ έναντι   80,9 εκατ. ευρώ το 2018.