ΟΛΠ: Ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφάλειας

Στα  132,9 εκατ.  ευρώ, ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ Α.Ε. για το 2020,   έναντι  149,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση  16,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό -10,9%,  μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη σημαντική απώλεια  των εσόδων λόγω της πανδημίας στον τομέα Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας.

«Παρά τον αντίκτυπο του Covid-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς, η Εταιρεία πέτυχε την ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφάλειας χωρίς να θέσει κανένα εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής», δήλωσε ο πρόεδρος ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang.

Για να προσθέσει πως «Ταυτόχρονα προχώρησε σε συμβασιοποίηση επενδύσεων που ανέρχονται σε  211,7 εκατ. ευρώ και εντείνει τις προσπάθειες επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες».

Πιο αναλυτικά, κατά  84,0% και 26,4% ή ποσού  10,5 εκατ. ευρώ και  3,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ανήλθε η μείωση των εσόδων λόγω της πανδημίας, στον τομέα Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας, καθώς επίσης και στον τομέα Διακίνησης Αυτοκίνητων κατά 20,3% ή ποσού  2,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αύξηση σημειώθηκε στα έσοδα από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 1,1% ή ποσού  0,7 εκατ. ευρώ καθώς και στον τομέα της Ναυπηγοεπισκευής κατά 16,2% ή ποσού  1,9 εκατ. ευρώ

Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά -8.8% το 2020 σε  93,7 εκατ. ευρώ έναντι  102,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρά το γεγονός ότι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρέμειναν αμετάβλητα στα   58 εκατ. ευρώ

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε  36,9 εκατ. ευρώ έναντι  47,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση ποσού  10,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό -22,3% και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε  26,4 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά -25% σε σχέση με τα  35,4 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019.

Να σημειωθεί ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει  4,8 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό  Δημόσιο για το 2020 (έναντι  5,4 εκατ. ευρώ το 2019) .

Ταυτοχρόνως, αύξηση σημείωσαν τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε  111,4 εκατ. ευρώ έναντι   106,7 εκατ. ευρώ το 2019 ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε και ο τραπεζικός δανεισμός κατά  6,0 εκατ. ευρώ λόγω εξόφλησης τεσσάρων (4) δόσεων του μακροπροθέσμου δανεισμού, ενώ το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε  0,40. ευρώ.