Το κρουαζιερόπλοιο «World Explorer», το πρώτο πλοίο που προσεγγίζει τη Θεσσαλονίκη μετά την επανέναρξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, υποδέχθηκε ο γενικός εκτελεστικός διευθυντής – διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Franco Nicola Cupolo.

Η αποβίβαση/επιβίβαση των επιβατών πραγματοποιήθηκε ομαλά, με τη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας και την τήρηση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, ενώ  η Chief Purser του κρουαζιερόπλοιου «World Explorer», Timea Andrea Varo, αντάλλαξε αναμνηστικά δώρα με τη Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε., στο κτίριο της.

Να σημειωθεί πως το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναβαθμίζεται συνεχώς σε επίπεδο υποδομών, εξοπλισμού και παρεχόμενων υπηρεσιών, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα το όποιο αντικατοπτρίζει πλήρως το όραμα και την ισχυρή πεποίθηση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ ΑΕ) ιδρύθηκε το 1999 (νόμος 2688/99, ΦΕΚ 40Α’/1-3-99) με σκοπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένος της Θεσσαλονίκης.

Στις 27 Ιουνίου 2001, παραχωρείται, για περίοδο 40 ετών, από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΛΘ ΑΕ, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης, (τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο).

Το 2009 (ΦΕΚ 1643Β’/7-8-2009) η περίοδος παραχώρησης επεκτάθηκε για επιπλέον 10 έτη λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.

Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 27 Αυγούστου 2001, ημερομηνία εισαγωγής τους.

Η ΟΛΘ ΑΕ, κυρίως με δικά της μέσα και προσωπικό, παρέχει υπηρεσίες ελλιμενισμού των πλοίων, διακίνησης όλων των ειδών των φορτίων και εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

 Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέων και τη βελτίωση και συντήρηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων υποδομής και ανωδομής του λιμένος, καθώς επίσης και την αγορά ή συντήρηση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και τηλεπληροφορικού εξοπλισμού.

Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κώδικαISPS (International Ship and Port Facility Security Code) για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένος της Θεσσαλονίκης.

Το προσωπικό του Οργανισμού είναι εκπαιδευμένο σύμφωνα με το Port Development Program του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), www.ilo.org και παρακολουθεί διαρκώς στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης.

Η ΟΛΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, κατά ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Στερεών Φορτίων Χύδην εξαιρουμένων των σιτηρών, Eξυπηρέτησης Eπιβατικών Πλοίων και Πλοίων Κρουαζιέρας, κατά ISO 9001:2008.

Επίσης,  για τις Φορτοεκφορτωτικές, Κομιστικές και Καβοδετικές Υπηρεσίες και κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 για τον Σχεδιασμό, Ωρίμανση και Υλοποίηση Δημόσιων Τεχνικών Έργων και Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών.