Όμιλος Quest: Αυξημένες κατά 39,9% οι πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2021

Αυξημένες κατά 39,9% οι πωλήσεις του Ομίλου Quest στο εννεάμηνο του 2021

Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση πωλήσεις 669,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 39,9% σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο), κέρδη EBITDA 57,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 35,4%) και κέρδη προ φόρων 120,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 59,1%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο εννεάμηνο του 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία Cardlink AE η οποία απέφερε έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη 85 εκατ. ευρώ στη μητρική εταιρεία και 75,8 εκατ. ευρώ στον Όμιλο.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -81,2 εκατ. ευρώ καθώς τα έσοδα από την πώληση της Cardlink ενίσχυσαν τη ρευστότητα του Ομίλου. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τα κέρδη προ φόρων και μετά από φόρους (ΕΒΤ και ΕΑΤ) περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων ήταν επιβαρυμένα από έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους 11,1 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας την εν λόγω έκτακτη επιβάρυνση, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2021 ήταν βελτιωμένα κατά 73,8% σε σχέση με πέρυσι.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 7,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 98,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα έσοδα της μητρικής κατά το εννεάμηνο του 2021 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 11,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας επηρεάστηκαν θετικά κατά περίπου 85,2 εκατ. ευρώ λόγω υπεραξιών από την πώληση της Cardlink και κατά 2 εκατ. ευρώ από υπεραξία από την πώληση των μειοψηφικών συμμετοχών ΤΕΚΑ Systems AE και Impact AE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ