ΥΠΕΞ: Αποχωρεί η Σλοβακία από στρατιωτική άσκηση λόγω συμμετοχής των κατεχομένων

Όσον αφορά το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ (Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων) και στο πλαίσιο μέτρων προφύλαξης έναντι λοιμώξεως (COVID-19) θα ακολουθήσουν τα ακόλουθα ωράρια και μέτρα:

Ωράριο συναλλαγής με το κοινό: 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Η ροή του κοινού θα είναι ελεγχόμενη και περιορισμένη ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός ατόμων σε κλειστούς χώρους

1. Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: μόνο επικύρωση εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται παράβολο (Ελληνικά δημόσια έγγραφα)

2. Τρίτη-Πέμπτη: μόνο επικύρωση εγγράφων για τα οποία απαιτείται παράβολο (προέλευσης αλλοδαπών αρχών)

Παρακαλούνται οι πολίτες όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα του τμήματός μας (https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html) προς ενημέρωση περί των διαδικασιών επικύρωσης και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Μεταφραστική Υπηρεσία

Για τη Μεταφραστική Υπηρεσία σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου θα ακολουθηθούν τα ακόλουθα ωράρια και μέτρα:

1. Ωράριο συναλλαγής με το κοινό: 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ..

Η ροή του κοινού θα είναι ελεγχόμενη και περιορισμένη ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός ατόμων σε κλειστούς χώρους

2. Παραλαβή εγγράφων για μετάφραση: Μόνο Τρίτη και Πέμπτη. Τις υπόλοιπες μέρες θα γίνεται παράδοση έτοιμων μεταφράσεων με την προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής. Παρακαλούνται οι πολίτες κατά την περίοδο που ισχύουν τα προληπτικά μέτρα να προσέρχονται στην Υπηρεσία μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι.

Υπηρεσία Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου

Όσον αφορά την Υπηρεσία Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι νεωτέρας, το Αναγνωστήριο θα είναι ανοικτό μόνο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 09.30 έως 14:30.