Ώρες κοινής ησυχίας - Πότε αλλάζουν

Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι διαφορετικές για τον χειμώνα και για το καλοκαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία. Επομένως, από 1η Απριλίου αρχίζει η θερινή περίοδος και αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Κατά τη θερινή περίοδο (1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου) από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
Κατά τη χειμερινή περίοδο (1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου) από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.