Παρατείνεται η προθεσμία για την οριστικοποίηση της αίτησης χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ μέχρι την Τετάρτη (22 Ιουλίου), με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το υπουργείο Οικονομικών ζητά από τους δικαιούχους, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα οριστικοποιήσει την αίτησή τους να το πράξουν προτού εκπνεύσει η νέα προθεσμία.

Οι επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία (επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν έως τις 26.6.2020 τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”) πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 22.7.2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 88.952 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει, μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης.