«Η Περιφέρεια Αττικής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιβάλλον και την προστασία του», δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης, με αφορμή τη Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής είπε: «Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διαμόρφωσης και ενίσχυσης ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών–πυρήνων βιοποικιλότητας, συνεχίζουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε για την ανάδειξη και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια, για την προγραμματική περίοδο (2021-2027), εισηγήθηκε το ποσό των 5 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση δράσεων και έργων στις περιοχές Natura 2000 της Αττικής».

Ο κ. Πατούλης επισημαίνει ότι από το ΠΕΠ Αττικής χρηματοδοτείται με 800.000 ευρώ η σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου που αφορά στην προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Επίσης. η Περιφέρεια συμμετέχει ενεργά ως εταίρος στο LIFE-IP 4 NATURA: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ