Πειραιώς: Με κέρδη 257 εκατ. ευρώ, στηρίζει την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα

Στις προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη που  ενισχύονται, καθώς η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα του Covid-19 και το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με ταχείς ρυθμούς, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη τριμήνου.

Ειδικότερα, στα 257εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων του α’ τριμήνου της Τράπεζας Πειραιώς, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων (που αφορούν κυρίως σε 0,2δισ. ευρώ κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων και 0,8 δισ. ευρώ προβλέψεις δανείων που σχετίζονται με σενάριο πώλησης πιθανότητας 50% για τα χαρτοφυλάκια Phoenix-Vega).

Οι εκταμιεύσεις δανείων ήταν ύψους 2,1δισ. ευρώ από την αρχή του έτους ως σήμερα, με τις καταθέσεις πελατών να φτάνουν το 50,4δισ. ευρώ, με την  καταθετική βάση  να επανέρχεται  στα προ κρίσης επίπεδα.

Παράλληλα, υπήρχε αύξηση των καταθέσεων κατά 0,8 δισ. ευρώ  το 1ο 3μηνο, ενώ παρατηρήθηκε ισχυρή αύξηση των υπόδιαχείριση κεφαλαίων πελατών (καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια) κατά 3,5δισ. ευρώ τους τελευταίους 15 μήνες.

Ταυτοχρόνως, τα καθαρά έσοδα τόκων, ανήλθαν  στα 366εκατ. ευρώ  +1% σε ετήσια βάση, λόγω βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών, ανήλθαν  στα 76εκατ. ευρώ, +7% σε ετήσια βάση, κυρίως από την εκταμίευση νέων δανείων, εργασίες bancassurance και κίνησης κεφαλαίων.

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, αυτά ανήλθαν  στα 218εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, ενώ αύξηση 9% παρουσιάστηκε  σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα 223εκατ. ευρώ.

«Η Τράπεζα Πειραιώς εργάζεται συστηματικά με βάση το στρατηγικό σχέδιο Sunrise προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που αναμένεται να εκδηλωθεί από το τέλος του 2021, καθώς και την οικονομική ανάκαμψη που θα ακολουθήσει», δήλωσε ο κ. Μεγάλου.

Κατά τον ίδιο : «Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική προόδο σε όλους τους τομείς του στρατηγικού μας σχεδίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς.

Η εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει ότι η επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιό μας, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, από το σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών 1 δισ. ευρώ κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα 0,8δισ. ευρώ έχουν ήδη διασφαλισθεί και τα υπόλοιπα 0,2δισ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 4οτρίμηνο.

Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Πειραιώς διατηρεί ισχυρό δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 17,5%.Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPEs είναι σε τροχιά επίτευξης, με τις τιτλοποιήσεις NPEs Phoenix-Vega ύψους 7δισ.  ευρώ να αναμένεται να αποαναγνωρισθούν από τον ισολογισμό του Ομίλου στο τρέχον τρίμηνο.

Η τιτλοποίηση NPEs Sunrise1 ύψους7δισ. ευρώ βρίσκεται στη φάση δεσμευτικών προσφορών και αναμένουμε το κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι το τέλος του έτους.

 Επίσης, επιταχύνουμε την υλοποίηση συναλλαγών που θα συντελέσουν καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού, και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, όπως η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 2 ύψους 4 δισ. ευρώ και η πώληση χαρτοφυλακίων NPEs ύψους 1,5δις. ευρώ, τα οποία δεν εντάσσονται στο Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων “HAPS2”.

Παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, η λειτουργική μας πρόοδος ως τώρα υπερβαίνει τιςαρχικές προβλέψεις του σχεδίου.

Οι εκταμιεύσεις δανείων ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, με στόχο τα 5,7 δισ.  ευρώ νέες εκταμιεύσεις δανείων το 2021. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν άνω των 50 δισ.  ευρώτο πρώτο τρίμηνο, για πρώτη φορά από το 2015.

Τα έσοδα προ προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, αποδεικνύοντας τη δυναμική του Ομίλου Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική ESG (Environment, Society, Governance), σύμφωνα με τις παγκόσμιες αρχές για την υπεύθυνη τραπεζική, τιςοποίες έχουμε υιοθετήσει, ενώ η αναγνώριση του κλιματικού κινδύνου και η διαχείρισή του αποτελούν για εμάς προτεραιότητα.

 Η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε η μόνη ελληνική τράπεζα, μεταξύ 300 κορυφαίων εταιρειών στην Ευρώπη όσον αφορά πρωτοβουλίες και δραστηριότητες διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους Financial Times.

Αναμένουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα και αξιοποιούμε τις επιτυχίες που έχουμε ήδη καταφέρει:μία ακόμα τιμητική διάκριση προήλθε από την EBRD.

 Η τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία«Χρηματοπιστωτικοί Διαμεσολαβητές» για την επίδοσή της στους τομείς του ESGκαι της βιώσιμης τραπεζικής.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ατζέντα ESG, προκειμένου  να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».