Πειραιώς: Πλήρη επιστροφή των τραπεζών και της οικονομίας στην κανονικότητα

Την βεβαιότητα ότι η ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς,  σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή των τραπεζών και της οικονομίας στην κανονικότητα, εξέφρασε ο  πρόεδρος του ομίλου  Γιώργος Χαντζηνικολάου, κατά  την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, επισημαίνοντας πως η  αύξηση οδηγεί στην επανασύνδεση με τις αγορές κεφαλαίου.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε από τη Γενική συνέλευση των μετόχων η πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 1 δισ. ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και με reverse split και μείωση ονομαστικής αξίας της μετοχής για δημιουργία ειδικού αποθεματικού.

Ειδικότερα,  οι εξουσιοδοτήσεις έχουν ισχύ τρία χρόνια και η τράπεζα θα μπορεί να προχωρήσει σε άπαξ ή τμηματικές (αυξήσεις κεφαλαίων).

Ωστόσο, η διοίκηση της Τράπεζας, σημείωσε  ότι θα προχωρήσει τώρα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ., ενώ οι όροι και η όλη σχετική προετοιμασία από τις αποφάσεις της τωρινής γενικής συνέλευσης θα διευκολύνουν κάθε μελλοντική αύξηση.

Παίρνοντας τον λόγο ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, είπε  ότι : «Η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021, αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων.

Αυτή ακριβώς η πρόοδος αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει, μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον».

Συνεχίζοντας διεμήνυσε πως : «Σήμερα καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ένα βήμα που θα επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη βιώσιμη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας».

Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο Sunrise που ανακοινώθηκε  στο επενδυτικό κοινό στις 16 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το οποίο :

Πρώτος πυλώνας: Επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ,

συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Ηρακλής της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία Sunrise 1 ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.

Δεύτερος πυλώνας: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου 1 δισ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη

και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης δυνητικής έκδοσης υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 μέχρι ποσού περίπου 0,6 δισ. ευρώ, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Τρίτος πυλώνας: Αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η μείωση του αποθέματος των NPEs αποτελεί την βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδίου. Η συμβολή του προγράμματος Ηρακλής, μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική επίλυση του αποθέματος των NPEs,

θα φέρουν γρηγορότερα την Τράπεζα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου 2,6 δισ. ευρώ, θα συνεισφέρουν περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αυξάνοντάς τον σε περίπου 22,5% pro forma. 

Για να προσθέσει πως «Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ένα επαρκές απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες/επιπτώσεις που σχετίζονται με την μείωση των NPEs και θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε σταθερό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα είναι πάνω από τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις».

Ολοκληρώνοντας, ο CEO της Πειραιώς, απαντώντας σε ερώτηση μετόχου διευκρίνισε πως:«Η τράπεζα έχει το μεγαλύτερο όγκο κόκκινων δανείων.

Με την συνδυαστική κίνηση της ΑΜΚ και του πλάνου Sunrise αντιμετωπίζουμε ολιστικά το πρόβλημα και όχι χρόνο με τον χρόνο.

Είμαι και εγώ μέτοχος της τράπεζας και κάτοχος 100.000 μετοχών και καταλαβαίνω το σημαντικό dilution, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα της προνομιακής κατανομής.

Να μπουν οι μέτοχοι στην αύξηση και να συμμετάσχουν μελλοντικά σε μια καθαρή τράπεζα, καλά κεφαλαιοποιημένη, η οποία θα φέρει αξία στους μετόχους.

Είναι λοιπόν η καλύτερη κίνηση για να καθαρίσουμε, επιτέλους μια και καλή την τράπεζα και να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία»

Καταλήγοντας ο κ. Μεγάλου, υπογράμμισε: «Έχουμε καταρτίσει ένα πολύ λεπτομερές πλάνο και πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι στόχοι που θέτουμε σήμερα είναι εξαιρετικά επιτεύξιμοι.

Το συγκεκριμένο σχέδιο επιτρέπει μεσοπρόθεσμα την αύξηση των προ προβλέψεων κερδών κατά περίπου 15% έως το 2024, μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς»

Τέλος ο νομικός σύμβουλος της τράπεζας Γιώργος  Λιακόπουλος, σε αναφορά μετόχου ό,τι η τράπεζα αρνείται να κάνει διώξεις στην προηγούμενη διοίκηση τράπεζας, εξήγησε :

«Η τράπεζα δεν αρνείται, έχουμε κάνει αγωγές. Όσον αφορά το πόρισμα της ΤτΕ δεν διαπιστώνει ζημία της τράπεζας. Όπου προκύπτει ζημία η τράπεζα προχωρά σε αγωγές αλλά πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα των αθώων και να μην στηριζόμαστε σε κουτσομπολιά».