PepsiCo: Στηρίζει τους στόχους για κλιματική αλλαγή και για μηδενικές εκπομπές

Για τις σοβαρές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, που  επιδεινώνονται και πρέπει να επιταχυνθούν οι επείγουσες συστημικές αλλαγές που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo Ramon Laguarta(φωτό), καθώς στηρίζει τους στόχους για την κλιματική αλλαγή και δεσμεύεται για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040.

«Η κλιματικά υπεύθυνη δράση αποτελεί τον πυρήνα των ενεργειών της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των τροφίμων και ποτών και οδηγεί το «θετικό» ταξίδι της PepsiCo προσφέροντας θετικά αποτελέσματα για τον πλανήτη και τους ανθρώπους», δήλωσε ο κ. Laguarta.

Για να προσθέσει: «Ο φιλόδοξος στόχος μας για την κλιματική αλλαγή θα είναι οδηγός στην απότομη αλλά κρίσιμη πορεία προς τα εμπρός – απλώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την άμεση και επιθετική δράση».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo Europe Silviu Popovici, επισήμανε: «Δεν υπάρχει εμβόλιο για την κλιματική αλλαγή. Αλλά ο πλανήτης μας βρίσκεται σε κρίση».

Για να συμπληρώσει : «Ο νέος στόχος της PepsiCo για την κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε διπλασιασμό των προσπαθειών μας για μείωση των εκπομπών.

Αυτό επηρεάζει τόσο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας μας, όσο και τους προμηθευτές και εμφιαλωτές μας. Με απλά λόγια, όλοι πρέπει να κάνουμε περισσότερα.»

Πιο αναλυτικά, η PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) ανακοίνωσε το σχεδιασμό της για τον υπερδιπλασιασμό των στόχων της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι στόχοι της,  στηρίζονται σε επιστημονικές μεθόδους και δεδομένα, στοχεύοντας σε απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας της σε ποσοστό πάνω από 40% έως το 2030.

Επιπλέον, η εταιρεία δεσμεύεται για επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2040, μια δεκαετία νωρίτερα από ό, τι απαιτείται από τη συμφωνία του Παρισιού.

Συγκεκριμένα, η PepsiCo σχεδιάζει να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις άμεσες επιχειρηματικές της δραστηριότητες (Πεδίο 1 και 2) κατά 75% και στην έμμεση αλυσίδα προστιθέμενης αξίας της (Πεδίο 3) κατά 40% έως το 2030 (με βάση το 2015).

Αυτή η δράση αναμένεται να οδηγήσει στην εξάλειψη άνω των 26 εκατ. μετρικών τόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ισοδυναμεί με την απόσυρση από την κυκλοφορία άνω των πέντε εκατ. οχημάτων για έναν ολόκληρο χρόνο.

Το σχέδιο δράσης της PepsiCo επικεντρώνεται τόσο στον περιορισμό, δηλ. τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με απεξάρτηση των δραστηριοτήτων και της εφοδιαστικής της αλυσίδας από τον άνθρακα, 

όσο και στην ανθεκτικότητα, δηλ. τη μείωση των αδύναμων σημείων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεχίζοντας να ενσωματώνει τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή στα πλάνα επιχειρηματικής συνέχειας.

Στην Ευρώπη, η εταιρία έχει ήδη μειώσει τις συνολικές εκπομπές της κατά 6% από το 2015, σε συμφωνία με τις μειώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και το νέο ολοκληρωμένο σχέδιό της μείωσης εκπομπών θα επικεντρωθεί σε τομείς με προτεραιότητα, όπως η γεωργία, οι συσκευασίες, η διανομή και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η πορεία προς απόλυτη μείωση εκπομπών κατά 40% στην Ευρώπη θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα:

Με τη γεωργία να αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το ένα τρίτο των εκπομπών της εταιρίας, η PepsiCo θα επικεντρωθεί σε περαιτέρω αναβάθμιση της βιώσιμης γεωργίας

και των αναγεννητικών πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση και απομόνωση των εκπομπών, στη βελτίωση της υγείας του εδάφους και της βιοποικιλότητας, στη μείωση της αποψίλωσης καθώς και στην αυξημένη παραγωγικότητα για τους αγρότες.

Αυτό σημαίνει επέκταση του παγκόσμιου δικτύου Αγροκτημάτων Επίδειξης (Demonstration Farms) της εταιρείας, για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης.

Στην Ευρώπη, η PepsiCo θα αναπτύξει επίσης μια τεχνολογία για την παραγωγή λιπασμάτων χαμηλών εκπομπών, παραγόμενων από απορρίμματα πατάτας στα εργοστάσιά της παραγωγής των  σνακ Walkers και Lay’s, καθώς και περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας της γεωργίας ακριβείας στις καλλιέργειες βρώμης για Quaker και πατάτας για Lay’s.

Η εταιρεία θα προωθήσει τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά τους αγρότες και προμηθευτές των γεωργικών της πρώτων υλών.

Η PepsiCo θα αμβλύνει τις επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσα από μια συνεχή προσπάθεια για μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού και αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου στις συσκευασίες της.

Αυτό τονίζεται μέσα από τις πρόσφατες ανακοινώσεις στην Ευρώπη για μετάβαση της Pepsi σε εννέα ευρωπαϊκές αγορές σε φιάλες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPET) έως το 2022.

Μέσω της υλοποίησης και αναβάθμισης περιβαλλοντικώς αειφόρων χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής, η εταιρεία στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού της, υιοθετώντας επίσης παράλληλα τεχνολογίες μηδενικών και σχεδόν μηδενικών εκπομπών.

Από το Lay’s έως το Pepsi MAX και από το Quaker έως το Tropicana, όλο και περισσότερα προϊόντα της εταιρίας παράγονται χρησιμοποιώντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες η επιχείρηση χρησιμοποιεί ήδη 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και ταυτόχρονα έχουν εγκατασταθεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 13 εργοστάσια της εταιρίας στην Ευρώπη, όπως ανεμογεννήτριες, ηλιακά και φωτοβολταϊκά πάρκα ή γεννήτριες βιομάζας.

Η PepsiCo θα συνεργαστεί επίσης με τους προμηθευτές της για μετάβαση σε καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην εφοδιαστική της αλυσίδα, με παράλληλη επέκταση της χρήσης της τεχνολογίας ΤΝ για καλύτερο σχεδιασμό διαδρομών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών στη διανομή.

Η εταιρία εφαρμόζει καινοτόμες επιχειρηματικές διαδικασίες που επιτρέπουν τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως το πρόγραμμα «Sustainable from the Start», το οποίο θέτει τη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο επίκεντρο του σχεδιασμού των προϊόντων.