«Πειθαρχικές» και «οικονομικές» φυλακές | 4258653 scaled

Ειδικές φυλακές για κρατούμενους με παραβατική συμπεριφορά, αλλά και για όσους έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα ετοιμάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στο γενικότερο πλαίσιο αναδόμησης του σωφρονιστικού συστήματος, πέρα από την μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στην θέση «Γήπεδο αμερικανικής βοήθειας» στον Ασπρόπυργο, οι επιτελείς του υπουργείου έχουν αποφασίσει την ίδρυση δύο ακόμη «ειδικών» σωφρονιστικών καταστημάτων.

Το πρώτο αφορά την δημιουργία φυλακής υψίστης ασφαλείας (Γ’ τύπου) στην οποία θα κρατούνται όσοι υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα στις φυλακές που ήδη κρατούνται.

Μέχρι σήμερα οι κρατούμενοι με παραβατική συμπεριφορά μεταφερόταν σε άλλες φυλακές. Η ηγεσία του υπουργείου κρίνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και έχει προκρίνει την δημιουργία μιας «πειθαρχικής» φυλακής. Μάλιστα έχει βρεθεί χώρος εκτός Αττικής όπου θα ιδρυθεί το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα.

Παράλληλα αναζητείται χώρος και για φυλακή που θα αφορά κρατούμενων οικονομικών εγκλημάτων. «Μέχρι τώρα είχαμε στο ίδιο μέρος ισοβίτες και ανθρώπους που έχουν φυλακιστεί για μικρά οικονομικά εγκλήματα και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», είναι η επικρατούσα γραμμή στο υπουργείο.

Το πιθανότερο πάντως είναι σε πρώτη  φάση η «οικονομική» φυλακή να μην εγκατασταθεί σε ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά να λειτουργήσει εντός κάποιας εκ των σημερινών δομών, σε μία ξεχωριστή ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα, που δεν θα επιτρέπει την επαφή των κρατούμενων της με κρατούμενους του οργανωμένου εγκλήματος ή απλούς ποινικούς.