ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Πλησιάζουν το 1 εκατ. οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα | 3

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), γνωστοποιεί πως σύμφωνα με νεότερα δεδομένα από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) για το 2019, ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο.

Συγκεκριμένα, το πλήθος των μοναδικών πασχόντων που έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδη Διαβήτη ανέρχεται στους 973.806.

Αναλυτικότερα, 47.315 πάσχουν από διαβήτη τύπου 1, 938.098 από διαβήτη τύπου 2, 15.652 από άλλους τύπους σακχαρώδη διαβήτη, 9.049 από διαβήτη κύησης, 33 από νεογνικό σακχαρώδη διαβήτη και 319 από ινσουλινοπενία μετά από ιατρικές πράξεις.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Αθήνα, 12/12/2019

                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ: 614

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριθμός πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα

Νεότερα δεδομένα από την ΗΔΙΚΑ για το έτος 2019

Ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα για το έτος 2019, απέστειλε, μετά από το νέο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, το πλήθος των μοναδικών πασχόντων που έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδη Διαβήτη ανέρχεται στους 973.806.

Ο αριθμός των πασχόντων ανά θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδη Διαβήτη έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1.      ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 (ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ): 47.315

2.      ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2: 938.098

3.      ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ: 15.652

4.      ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ: 9.049

5.      ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: 33

6.      ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΠΕΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: 319

Όπως επισημαίνει η ΗΔΙΚΑ στο έγγραφό της: «Για το πλήθος των πασχόντων ανά πρωτόκολλο προσμετρούνται τα άτομα που έχουν ενταχθεί σε κάθε ένα πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει ενταχθεί σε περισσότερα του ενός πρωτόκολλα, τότε θα προσμετρηθεί σε κάθε ένα από τα πρωτόκολλα αυτά. Για τον λόγο αυτό, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αθροιστεί το πλήθος των πασχόντων ανά πρωτόκολλο για να παραχθεί ο συνολικός αριθμός των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα».

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι από 14-5-2018 όλα τα φάρμακα του Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν κλειδωθεί και συνταγογραφούνται μόνο μέσω των θεραπευτικών πρωτοκόλλων του Σακχαρώδη Διαβήτη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Από τα ανωτέρω στοιχεία της ΗΔΙΚΑ γίνεται φανερό ότι οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη αποτελούν το 9% του πληθυσμού της χώρας, βάσει της επίσημης καταγραφής της ΕΛΣΤΑΤ το 2011, ενώ σε αντίστοιχο ποσοστό, δηλαδή στο 9%, κινείται και ο επιπολασμός του Σακχαρώδη Διαβήτη, γεγονός που αποτυπώνει τη ραγδαία εξάπλωσή του και στη χώρα μας και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την Πολιτεία, σε συνεργασία με την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, που θα στοχεύουν στην πρόληψη, αλλά και στην ανακοπή της κλιμακούμενης συχνότητας της εμφάνισης του Σακχαρώδη Διαβήτη.