Το να είναι κάποιος χειριστικός δεν περιγράφει ολόκληρο τον χαρακτήρα του, αλλά απλά ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του. Χειριστικοί μπορεί να είναι οι νάρκισσοι, οι άνθρωποι με οριακή προσωπικότητα, οι άνθρωποι με αντικοινωνική προσωπικότητα, αλλά και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας.

Οι χειριστικοί συχνά είναι κακομαθημένοι, δυσκολεύονται όταν ματαιώνονται τα σχέδιά τους, δεν δέχονται να τους λένε «όχι», και έτσι χρησιμοποιούν όλα τα μέσα ώστε να πετύχουν αυτό που θέλουν και να φέρουν τους άλλους στο σημείο που τους εξυπηρετεί.

Χειριστικοί μπορεί να είναι επίσης άνθρωποι που έχουν ανασφάλεια και φοβούνται να διεκδικήσουν όσα που θέλουν. Έτσι, προσπαθούν να φέρουν τους άλλους σε ένα σημείο να κάνουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν, παρουσιάζοντάς το, ωστόσο, σαν δική τους επιλογή.

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους χειριστικούς ανθρώπους;

Συχνά οι χειριστικοί άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση του τι κάνουν και η προσπάθεια να μας χειριστούν είναι κομμάτι της προσωπικότητάς τους. Ακόμη βέβαια κι αν έχουν καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν τους στόχους τους, μπορεί να συνεχίζουν την πρακτική τους αυτή, ώστε να επιβληθούν.

Όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο περιβάλλον μας, χρειάζεται να τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς κάνουν και μας ενοχλεί. Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και η συμπεριφορά μας συστηματική. Είναι σημαντικό να τους λέμε ξεκάθαρα τόσο ότι προσπαθούν να μας αναγκάσουν και να μας χειριστούν όσο και ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το δεχτούμε.