Ποιες εκκρεμότητες με την Εφορία κλείνουμε έως τις 31 Δεκεμβρίου | eforia dilwseis scaled

Να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους στην Εφορία έως τις 31 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι, πριν εκπνεύσει ο χρόνος.

Εκτός από την πληρωμή των δόσεων του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, των τελών κυκλοφορίας και των ρυθμίσεων που τρέχουν, οι  φορολογούμενοι πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά που εισέπραξαν και αφορούν σε συντάξεις ή μισθούς και γονικές παροχές.

Ακόμη, πρέπει να κάνουν δηλώσεις για εισοδήματα που απέκτησαν όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στην αλλοδαπή, οι κληρονόμοι αποβιωσάντων, αλλά και όσοι εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ να έχουν αποκρύψει εισοδήματα.

Συγκεκριμένα:

1. Περισσότεροι από 1.100.000 συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικές αποδοχές πρέπει, εάν δεν το έχουν πράξει ήδη, να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία και να καταβάλλουν τον φόρο τον Ιανουάριο. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος όπου αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2020. Εάν π.χ. τα αναδρομικά αφορούν στο φορολογικό έτος 2015, ο συνταξιούχος θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2016.

Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, θα εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη του Ιανουαρίου. Τα αναδρομικά, αφού προστεθούν στα εισοδήματα που ήδη δηλώθηκαν για τα έτη 2015 και 2016, θα φορολογηθούν συνολικά με τους ακόλουθους συντελεστές:

-22% έως 42% της κλίμακας φόρου που ίσχυε το 2015, και

-22% έως 45% της κλίμακας που ίσχυε το 2016.

Παράλληλα, σε όσους το συνολικό εισόδημα, μετά την προσθήκη των αναδρομικών, υπερβεί το ποσό των 12.000 ευρώ, θα καταλογιστεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης που είναι 1%- 4% για το 2015 και 2,2%- 10% για το 2016.

Εκτός των συγκεκριμένων συνταξιούχων, τροποποιητικές δηλώσεις οφείλουν να υποβάλουν και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων που έλαβαν αναδρομικά από το 2014 έως και το 2018, καθώς επίσης:

-Οι μισθωτοί για την καθυστερημένη είσπραξη αμοιβών.

-Οι γιατροί του ΕΣΥ για τις αμοιβές από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ.

-Οι λήπτες αναδρομικών επιδομάτων ανεργίας.

-Οι αγρότες που έλαβαν επιδοτήσεις στα προηγούμενα χρόνια αλλά αυτές δεν δηλώθηκαν.

2. Οι κληρονόμοι έχουν προθεσμία έως το τέλος του έτους προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου που απεβίωσε. Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά χειρόγραφα και θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος που απεβίωσε έως την ημερομηνία θανάτου, ή τις δαπάνες που είχε πραγματοποιήσει.

Ειδικά οι κληρονόμοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαιώσεις για αποδοχές ή συντάξεις και για τόκους καταθέσεων. Μετά την υποβολή της δήλωσης, η εφορία θα προχωρήσει στην εκκαθάρισή της και θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα στη διεύθυνση του κληρονόμου. Σε περίπτωση που προκύπτει επιστροφή φόρου μετά την εκκαθάριση της δήλωσης, το ποσό επιστρέφεται και μοιράζεται στους κληρονόμους που αναγράφονται στο πιστοποιητικό των εγγυτέρων συγγενών.

3. Όσοι εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει εισοδήματα τα προηγούμενα έτη, ή τους καταλογίσθηκε φόρος κατ’ εκτίμηση και έλαβαν το σχετικό «ραβασάκι», έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν χειρόγραφη φορολογική δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4. Όσοι απέκτησαν χρήματα από γονικές παροχές εντός του 2021, θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν τα χρηματικά ποσά και να αποφύγουν την παγίδα με τα τεκμήρια διαβίωσης

5. Προθεσμία έως το τέλος Δεκεμβρίου για να υποβάλουν φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι, έχουν όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό εντός του 2020. Η προθεσμία αυτή ισχύει για τους φορολογούμενους που κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού για πρώτη φορά και η αίτηση τους εγκρίθηκε μέσα στο 2020. Οι υπόλοιποι κάτοικοι εξωτερικού θα έπρεπε να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 όταν αποκτούν από πηγές Ελλάδας πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο. Η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού και καταθέσεων που επιφέρει τόκους, υποχρεώνει τον κάτοχό του να υποβάλει δήλωση, διότι οι τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν εισόδημα, ακόμη και αν είναι της τάξης των λίγων λεπτών του ευρώ.

Αντίθετα, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει για παράδειγμα μια εξοχική κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα, ή αγοράζει ακίνητο ή αυτοκίνητο στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.