Συμβούλιο της Ευρώπης: Κίνδυνος δυσανάλογου αποκλεισμού οργανώσεων από το Μητρώο ΜΚΟ

Η υποχρέωση των οργανώσεων να παράσχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής

Ζητήματα συμβατότητας των διατάξεων για τη σύσταση Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και για τις διαδικασίες εγγραφής και πιστοποίησής τους με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις και πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου θέτει το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Expert Council on NGO Law).

Σε γνωμοδότησή του, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων σημειώνει ότι η απαίτηση καταγραφής των ΜΚΟ είναι μια κοινή και συνήθως δικαιολογημένη πρακτική στις περισσότερες χώρες και αναγνωρίζει ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να βεβαιωθούν ότι ο στόχος και οι δραστηριότητες ενός οργανισμού είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οι προϋποθέσεις εγγραφής και πιστοποίησης των οργανώσεων στο Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι «ασαφείς και υπέρμετρα ευρείες», δημιουργώντας έτσι «ασάφεια δικαίου και κίνδυνο αυθαίρετης εφαρμογής», καθώς και δυσανάλογο αποκλεισμό μεγάλου αριθμού οργανώσεων από το χώρο του ασύλου, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης.

Προσθέτει επίσης ότι η υποχρέωση των οργανώσεων να παράσχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Τέλος, εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις πρόκειται να επιφέρουν σημαντική αποδυνάμωση της δράσης της κοινωνίας των πολιτών, εφόσον μεγάλος αριθμός οργανώσεων θα βρεθεί εκτός Μητρώου είτε λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της απαιτητικής διαδικασίας εγγραφής είτε λόγω απόρριψής τους από το υπουργείο Μετανάστευσης.

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων συστήνει στις ελληνικές αρχές την «ουσιαστική αναθεώρηση» της σχετικής υπουργικής απόφασης και των νομοθετικών διατάξεων, προκειμένου αυτές «να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα», αλλά και τη συνεργασία με τις ΜΚΟ προτού υιοθετήσουν περαιτέρω μέτρα.

Τη γνωμοδότηση αναδημοσιεύουν τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο και η HIAS Ελλάδας, οι οποίες σημειώνουν ότι στις 9 Ιουνίου 2020 κατέθεσαν σχετική αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες «για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μελών τους, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το vradini.gr στο Google News
Ίσως σας ενδιαφέρουν