Η νέα χρονιά φέρνει άλλη μια πρόκληση για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aπό την 1η Ιανουαρίου 2021 έρχονται μεγάλες αλλαγές στις  σχέσεις της με αυτή της Βρετανίας, καθώς στις 31.12.2020 λήγει η μεταβατική περίοδος που είχε οριστεί με τη Συμφωνία Αποχώρησης στις αρχές του 2020. Αυτό έχει επιδράσεις και στη χώρα μας.

H Κυβέρνηση προετοιμάστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με εντατικούς ρυθμούς για να μετριάσει τις άμεσες συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή Ένωση της Ε.Ε. είτε επιτυγχανόταν συμφωνία τελικά είτε όχι.

Οι στόχοι της Κυβέρνησης ήταν:

  • Να είναι έτοιμα τα εθνικά νομοθετικά και διοικητικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης που θα μπορούσαν να τεθούν άμεσα σε ισχύ, εφόσον δεν επιτυγχανόταν τελικά συμφωνία.
  • Να εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως όσες πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης τεθούν σε ισχύ την 1.1.2021 και
  • Να ενημερωθούν επαρκώς πολίτες και επιχειρήσεις για τις αλλαγές που θα προκύψουν στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, με ή χωρίς συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης κινήθηκαν σε τρεις άξονες: νομοθετικό, διοικητικό και ενημέρωσης ενδιαφερομένων πολιτών και επιχειρήσεων.

Τι θα ισχύσει

Για τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου 2021, θα λειτουργήσει Helpline της Ευρ. Επιτροπής και αντίστοιχο helpline  στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη, το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων.

Εντός του Ιανουαρίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί e-conference ή ψηφιακή ενημερωτική καμπάνια προς ενημέρωση των επιχειρήσεων για το τι θα ισχύσει τελικώς στις τελωνειακές και λοιπές διαδικασίες, βάσει της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου-Ε.Ε..

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο θα τρέξει και ψηφιακή ενημερωτική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους Βρετανούς πολίτες στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με τη βρετανική πλευρά και ήδη έχουν  προχωρήσει πρωτοβουλίες, όπως το Σχέδιο Δράσης για την μετανάστευση και σχέδιο δράσης για την άμυνα, ενώ αξιολογείται η δυνατότητα αναθεώρησης της μορφωτικής και πολιτιστικής συμφωνίας Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου του 1953, της συμφωνίας Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου για τον τομέα της ναυτιλίας και της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας.