Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας πρέπει να προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές. Αυτό ισχύει με την κατοχύρωση του επιδόματος αδείας με το άρθρο 2 της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ του 2010.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται:

«Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές. Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο. Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας».

Σε περίπτωση που δεν πάρετε τις ημέρες της άδειάς σας μέχρι το τέλος του έτους από υπαιτιότητα του εργοδότη, τότε δικαιούστε τις αποδοχές άδειας αυξημένες στο 100% (δηλαδή στο διπλάσιο). Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως σε αυτή την περίπτωση δεν διπλασιάζεται και το επίδομα αδείας.

Υπολογισμός της άδειας και επιδόματος αδείας

Μπορείτε να υπολογίσετε τις ημέρες που δικαιούστε με την online πλατφόρμα του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Υπολογίστε ΕΔΩ την καλοκαιρινή άδεια για πλήρη απασχόληση

Υπολογίστε ΕΔΩ την καλοκαιρινή άδεια για εκ περιτροπής απασχόληση

Πότε χορηγείται η άδεια

Η άδεια που θα πάρει ο εργαζόμενος χορηγείται έπειτα από συνεννόηση με τον εργοδότη ως προς τον χρόνο χορήγησής της. Σημαντικό είναι πως από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο, θα πρέπει αυτή να χορηγηθεί εντός διμήνου.

Στο χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν άδεια στο ίδιο χρονικό διάστημα οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι μίας επιχείρησης.

Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους που προστατεύουν παιδιά έως 16 ετών (φυσικά ή υιοθετημένα) και παιδιά άνω των 16 ετών με αναπηρία, υποχρεούνται κατά τον προγραμματισμό του χρόνου χορήγησης των ετήσιων αδειών απουσίας του προσωπικού τους να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων αυτών.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγήσουν την ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά.

Επίδομα αδείας: Ποιοι θα δουν μικρές μειώσεις

Σε σχετικές διευκρινίσεις που παρείχε στις αρχές Ιουνίου ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, επισήμανε, μεταξύ άλλων, τι θα ισχύει με το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις μετατρέπονται σε εκ περιτροπής ή μερικής εργασίας.

«Δεν υπάρχει νόμος ή διάταξη που να λέει ότι μειώνουμε την άδεια ή το δώρο του εργαζόμενου» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, παραδέχθηκε μείωση του επιδόματος λόγω της περικοπής του μισθού που έγινε, καθώς το επίδομα καθορίζεται από το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εργαζόμενων.