Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου έχουν οι υπόχρεοι για τη δήλωση πόθεν έσχες για το 2020 (χρήση για το 2019), ενώ σε περίπτωση που δεν την κάνουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με χρηματικά πρόστιμα.

Πώς γίνεται η υποβολή αίτησης του πόθεν έσχες στο pothen.gr

Υπόχρεοι για την δήλωση πόθεν έσχες, είναι μεταξύ άλλων, οι πολιτικοί, οι δικαστές, οι δημοσιογράφοι και οι γιατροί, ενώ όλες οι δηλώσεις γίνονται στην ιστοσελίδα pothen.gr.

Σημειώνεται πως όσοι απέκτησαν για πρώτη φορά ιδιότητα η οποία απαιτεί να δηλώσουν το πόθεν έσχες τους, θα πρέπει να κάνουν Αρχική Δήλωση εντός 90 ημέρων από την πρόσληψη.

Όσοι έχουν υποβάλει δήλωση και στο παρελθόν, πρέπει να υποβάλουν την Ετήσια Δήλωση (αφορά πάντα το φορολογικό έτος 2019) για να δηλώσουν εάν απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους.

Οι υπόχρεοι μπορούν να εισέλθουν στη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής www.pothen.gr με τη χρήση των κωδικών TAXISNET. Εκεί μπορούν να ενημερωθούν και για το εάν πρέπει να κάνουν την αίτηση, καθώς, το σύστημα τους δείχνει ειδικό μήνυμα.

Να τονιστεί πως κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης, ο υπόχρεος πρέπει να επιλέξει έναν έναν τους πίνακες που υπάρχουν και να πατά την επιλογή «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων» όταν έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία.Όταν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, πατά την επιλογή «Οριστικοποίηση Δήλωσης».

Εάν είναι επιτυχημένη, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη.

Η υποβληθείσα δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δήλωσε στα στοιχεία επικοινωνίας ο υπόχρεος.

Τσουχτερά τα πρόστιμα
Πόθεν Έσχες: Πότε τελειώνει η προθεσμία για τις δηλώσεις – Τσουχτερά τα πρόστιμα
Τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή και μη δήλωσης

Σημειώνεται πως υπάρχει πρόβλεψη για τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή και μη δήλωσης. Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200 ευρώ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Η οριστικοποίηση με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Σημειώνεται πως ακριβά θα πληρώσουν όσοι κάνει ανακριβή δήλωση. Συγκεκριμένα, αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία ΕΔΩ.