Προσλήψεις από τη Pfizer στη Θεσσαλονίκη – Αυτές τις ειδικότητες αφορούν

Η Pfizer κάνει προσλήψεις στη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του Ψηφιακού Κέντρου Τεχνολογίας.

Το Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη έχει παρουσιαστεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ενώ διαβλέπει σημαντικές προοπτικές για συνέργειες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη αφορούν στις εξής ειδικότητες:

 • Senior Associate, Network Engineer
 • Supply Chain Visibility Software Engineer
 • Supply Chain Analytics and Database Specialist
 • Product Metrics Analyst
 • Sr Manager Data Scientist x2
 • Associate, Portfolio & Operations
 • Sr. Mgr. Service Reliability Engineer
 • Software Development Team Leader
 • Scrum Master (Manager DevSecOps Applications)
 • Salesforce Engineer
 • Microservices Lead
 • Scrum Master (Manager, Solution Engineer -MARM)
 • Product Owner
 • Application Service Delivery Manager
 • Manager Analytics Solution Engineer
 • Corporate Affairs Digital Program Delivery Manager
 • Application Delivery Manager (RnD)
 • Visual Analytics Lead
 • Data Science Manager
 • Kaizen Facilitation and Agile Coaching Manager
 • Senior BI/Analytics Engineer
 • Lead Engineer for Web Publishing Roadmap (PHP/CMS)
 • DBA/DB Engineer for Technology & Infrastructure Liaison – Applications Management
 • Senior Platform Engineer
 • Business Analyst / Digital Portfolio Manager

Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαβλέπει προοπτικές για συνέργειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα.