Σύμφωνα με το υπ. Παιδείας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνονται: 380 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στις οικείες Σχολικές Μονάδες πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα:

Οι αναπληρωτές ΤΥ-ΖΕΠ Δευτεροβάθμιας

ΓΕΝ-ΔΕ

ΔΥΕΠ-ΔΕ

ΜΝΑΕ-ΔΕ

Οι πίνακες των ονομάτων είναι επίσης αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr