Για μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εκδόθηκαν 141 αποφάσεις το 2019 από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 390.713,16 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι 72 αποφάσεις αφορούσαν πλοία και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αυτά ανήλθαν σε 153.950 ευρώ. Επίσης, 63 αποφάσεις αφορούσαν εγκαταστάσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 183.250 ευρώ.

Τέλος, έξι από τις αποφάσεις αφορούσαν δαπάνες από τη χρήση αντιρρυπαντικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος, με συνολικό κόστος 53.513 ευρώ, τα οποία πληρώνει ο υπαίτιος της ρύπανσης.