Κεντρικό θέμα: Απόφαση να προχωρήσουν τάχιστα οι αλλαγές