Κεντρικό θέμα: «Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει αποφασιστικά την κρίση»