Κεντρικό θέμα: Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί για παγκόσμια ύφεση