Νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων θα θέσει σε εφαρμογή το φθινόπωρο η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού. Η μείωση των εισφορών αποτελεί πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα και οι παρεμβάσεις θα συνδυαστούν με ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων. Στόχος είναι σταδιακά η μείωση των εισφορών να φτάσει τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες και ήδη η αρχή έχει γίνει με μία περικοπή 0.90 ποσοστιαίων μονάδων (για εργοδότες και εργαζόμενους). 

Παράλληλα το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε ένα πρόσθετο πακέτο επιδοτούμενων προγραμμάτων το Σεπτέμβριο, ενώ νέες δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης θα «τρέχουν» και το τρίμηνο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου. 

Με βάση το σχεδιασμό από τον ΟΑΕΔ θα υλοποιηθούν τον επόμενο μήνα:

1. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Στόχος είναι η πρόσληψη 7.000 μακροχρόνια ανέργων 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας.

2. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 600 ευρώ μηνιαίως για 6 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Στόχος είναι  η  πρόσληψη  5.000 ανέργων 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

3. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε περιοχές  υψηλής ανεργίας. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 813 ευρώ μηνιαίως για 7 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Στόχος είναι  η πρόσληψη  3.000 ανέργων 18-30 ετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.