Σχολεία: Αλλαγή ωραρίου διδασκαλίας στα Δημοτικά - Αγγλικά στα νηπιαγωγεία

Η Νίκη Κεραμέως κατέθεσε στη Βουλή πολυτροπολογία 9 άρθρων. Σε αυτή περιλαμβάνονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία μπαίνουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, αλλά και τα αγγλικά στα νηπιαγωγεία.

Στα Δημοτικά το ωράριο διδασκαλίας αλλάζει, αφού εντάσσονται σε αυτά τα εργαστήρια δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές. Επομένως, μαζί με τα μαθήματα που ήδη διδάσκονται οι μαθητές θα παρακολουθούν στα εργαστήρια και μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ρομποτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, οδικής ασφάλειας και άλλων.

Ταυτόχρονα, η ρύθμιση προβλέπει για το σχολικό έτος 2020-2021 τη λήξη των μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 25 Ιουνίου και του διδακτικού έτους στις 30 Ιουνίου.

Έτσι όπως προβλέπεται στην τροπολογία, οι μαθητές θα παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, κάθε εβδομάδα:

Στην Α΄και Β’ Δημοτικού για τρεις ώρες

Στην Γ’ και Δ’ Δημοτικού για δύο ώρες

Στην Ε’ και ΣΤ Δημοτικού για μία ώρα

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ενταχθούν οι εξής 14 θεματικές ενότητες:

Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Αλληλοσεβασμός-Διαφορετικότητα

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική

Επιχειρηματικότητα

Αγωγή Σταδιοδρομία

Γνωριμία με Επαγγέλματα

Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Διατροφή-Αυτομέριμνα

Οδική Ασφάλεια

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση

Οικολογία-Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά

Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά

Στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται ανά τάξη και ανά μάθημα οι ώρες διδασκαλίας στο Δημοτικό.