Στα ποιοτικά,  όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της συνεισφοράς του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος στην Οικονομία, εστίασε  ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ,  Γιάννης Αληγιζάκης, αναφερόμενος στην ετήσια μελέτη του ΙΟΒΕ, σχετικά με τις  επιδόσεις και τα αποτελέσματα του κλάδου, για το έτος 2019.

«Ο κλάδος Εμπορίας Πετρελαιοειδών αποτελεί σταθερά και αποδεδειγμένα πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και ασφάλειας για τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας, μεριμνώντας για την διασφάλιση της διακίνησης καυσίμων ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και συμβάλλοντας καθοριστικά στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας», δήλωσε ο κ.  Αληγιζάκης.

Ο ίδιος, σημείωσε πως «Παρά τις νέες, τεράστιες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία, οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών συνεχίζουν να επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνεχίζουν να επενδύουν σε ένα μέλλον καλύτερο με κέντρο το Περιβάλλον και τον άνθρωπο».      

Πιο αναλυτικά, η  μελέτη που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ΙΟΒΕ, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, ΣΕΕΠΕ, ανέδειξε τη σημαντική δυναμική που αναπτύσσει ο Κλάδος και την τεράστια συνεισφορά των επιχειρήσεών του, στην Οικονομία και την απασχόληση της χώρας. 

Οι δε  αλλαγές στα μεγέθη της αγοράς για το 2019 ήταν οριακές  σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πιο συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,1%, σε σχέση με το 2018, φτάνοντας τα  11,8 δισ. ευρώ, ενώ ο όγκος αυξήθηκε οριακά από 13.497 σε 13.503 χιλ. μετρικούς τόνους.

Οι Εταιρείες του κλάδου συνολικά μετά από φόρους και χωρίς να υπολογιστούν οι πωλήσεις σε αεροπορικά καύσιμα, παρουσίασαν για το 2019 οριακή κερδοφορία, μόλις  13,3 εκατ. ευρώ (καθαρό περιθώριο κέρδους 0,11% επί του τζίρου), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, ενώ  τα απασχολούμενα κεφάλαια του κλάδου ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ

Σημειώνεται ότι η μελέτη του ΙΟΒΕ αποτύπωσε σε αριθμούς την τεράστια συνεισφορά του κλάδου στα Δημόσια Έσοδα.

Παρά την οριακή μείωση (0,9%) σε σύγκριση με το 2018, το 2019 ο κλάδος εισέφερε στα Δημόσια Ταμεία πάνω από  3,7 δις. Ευρώ.

Μάλιστα,  επί του συνολικού κοινωνικού προϊόντος του κλάδου, δηλαδή τα έσοδα που κατανεμήθηκαν στο κράτος, τους πιστωτές, το προσωπικό και τους μετόχους,  τα έσοδα του Δημοσίου αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,9%.

Παράλληλα, ήταν ενισχυμένος  και ο δείκτης της απασχόλησης, με τις άμεσες θέσεις να αυξάνονται κατά 15,4%.

Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν σε  71,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές σημείωσαν αύξηση 1,2%, αγγίζοντας τα  18,8 εκατ. Ευρώ. 

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι Εταιρίες του κλάδου, με τις  συνολικές επενδύσεις -μεγάλο μέρος των οποίων αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος- το 2019 να  ξεπερνούν  τα  86,2 εκατ. ευρώ , σημειώνοντας αύξηση 18,5%, συγκριτικά με το 2018.

Σε αντίθεση με το 2019, τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον κλάδο και κατ’ επέκταση για τα κρατικά έσοδα.

Σήμερα οι προοπτικές του κλάδου, μετά την ανακοίνωση και των νέων αναγκαίων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, είναι ιδιαίτερα αρνητικές.

 Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τον Απρίλιο του 2020, σε συνθήκες ήταν  σχεδόν ανάλογες με τις σημερινές, με τις  πωλήσεις της  βενζίνης να μειώνονται  57% σε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο.

Συνολικά στο εννιάμηνο του 2020, οι πωλήσεις σε όλα τα προϊόντα παρουσιάζουν σημαντική μείωση.

 Οι Βενζίνες -14,4%, το Πετρέλαιο Κίνησης -10,7%, το Μαζούτ -13,3%, τα Ναυτιλιακά Καύσιμα -35% και τα Αεροπορικά κατά -67,9%.