Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αντλήσει ήδη 39 δισ. ευρώ από το ευρωσύστημα έως τα τέλη Αυγούστου.

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και τα έκτακτα μέτρα που εφάρμοσε η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο, στα οποία περιλαμβάνεται η αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και η χορήγηση ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα με αρνητικό επιτόκιο, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα άντλησαν από την ΕΚΤ περίπου 26,6 δισ. ευρώ.

Ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ στο τέλος Αυγούστου έφθασε τα 38,9 δισ. ευρώ από 12,3 δισ. που ήταν τον Μάρτιο. Στις αρχές του έτους ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ ήταν ακόμη χαμηλότερος προσεγγίζοντας τα 9 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών ενισχύθηκε περαιτέρω από την αύξηση των καταθέσεων. Από την αρχή του έτους έως και το τέλος Αυγούστου το απόθεμα των καταθέσεων που διατηρούν στις ελληνικές τράπεζες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά περίπου 5 δισ. ευρώ – ανήλθε στα 119,9 δισ. ευρώ από 114,9 δισ.  που ήταν στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, οι τράπεζες διατήρησαν οι ίδιες τη ρευστότητα αυτή χωρίς να την μεταφέρουν στην πραγματική οικονομία μέσω των δανείων. Είναι ενδεικτικό ότι στις επιχειρήσεις από την αρχή του έτους τα καθαρά δάνεια που έχουν χορηγηθεί αγγίζουν μόλις τα 4,2 δισ. ευρώ.

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στα στεγαστικά δάνεια καθώς οι αποπληρωμές στις οποίες έχουν προχωρήσει όλο αυτό το διάστημα οι συνεπείς δανειολήπτες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις όποιες νεές εκταμιεύσεις των τραπεζών.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι όλους αυτούς τους μήνες, από την αρχή του έτους, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να υποχωρήσει στο τέλος Αυγούστου στα 49,6 δισ. ευρώ από 52,5 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα καταναλωτικά δάνεια, καθώς κάθε μήνα τα χρεωλύσια που πληρώνουν οι δανειολήπτες ξεπερνούν τις νέες εκταμιεύσεις των τραπεζών.

Ετσι στο τέλος Αυγούστου το ανεξόφλητο υπόλοιπο καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών είχε υποχωρήσει στα 15 δισ. ευρώ από 16,1 δισ. που ήταν στις αρχές του έτους.

Βασικός σκοπός όλων αυτών των ενεργειών από την ΕΚΤ είναι να  αποφευχθεί μία πιστωτική κρίση στην ευρωζώνη και συνακόλουθα να αποφευχθεί μία μεγαλύτερης κλίμακας ύφεση.

Βέβαια και η ίδια η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστιν Λαγκάρντ έχει παρατηρήσει ότι σε ολόκληρη την ευρωζώνη υπάρχουν κάποια προβλήματα «με την μετάδοση της νομισματικής πολιτικής» περιγράφοντας με εύσχημο τρόπο ανάλογες συμπεριφορές από την πλευρά των τραπεζών οι οποίες στην ουσία κερδίζουν 0,5% διακρατώντας οι ίδιες την ρευστότητα που λαμβάνουν από το ευρωσύστημα.

Στην Ελλάδα πάντως μετά την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα δίνεται η δυνατότητα στους τραπεζίτες να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια στην χορήγηση νέων δανείων, καθώς δεν ισχύει πλέον ο πέλεκυς τη απιστίας, από την στιγμή που το συγκεκριμένο αδίκημα διώκεται μόνον κατ΄ έγκληση.