Σήμερα, υλοποιήθηκε ένα νέο, ουσιαστικό βήμα για την κατασκευή ενός εμβληματικού έργου για την Π.Ε. Φθιώτιδας, την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στη Λαμία.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, μεταξύ άλλων, η «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ».

Η διάρκεια της ΣΔΙΤ θα είναι 30 έτη, εκ των οποίων τα 3 αφορούν την κατασκευή τους και τα 27 τη λειτουργία τους.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι 67 εκατομμύρια ευρώ.

Η σημερινή απόφαση, με την ταυτόχρονη δέσμευση των απαραίτητων δημόσιων πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελούν ορόσημα της μεγάλης και μεθοδικής προσπάθειας που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας θα στεγαστούν Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Εφετείο, Πταισματοδικείο και Γραφείο Κοινωνικής Αρωγής.

Η ένταξη μάλιστα του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας σε ένα ενιαίο «πακέτο» Δικαστικών Μεγάρων της Κεντρικής Ελλάδας, ενδυναμώνει την πεποίθησή μας για επιτυχή έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης σύμπραξης.

Σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, η οποία αναλαμβάνει το συντονισμό όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, θα εξακολουθήσουμε να συμβάλλουμε στην ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου.

Οι συστηματικές, πολύμηνες προσπάθειες, αποδίδουν.