Νόμιμο αλλά με αρκετές παρατηρήσεις κρίθηκε από το Ε’ τμήμα του ΣτΕ, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την στελέχωση και τις αρμοδιότητες της Προεδρίας της Κυβέρνησης, βλέποντας σύγκρουση με αρκετές διατάξεις του Συντάγματος.

Βασική διαφωνία η φράση περί «κρατικής εποπτείας» του Τύπου αλλά και το ετήσιο κόστος του φορέα.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος βασική αποστολή της ΠτΚ  είναι η υποστήριξη του Πρωθυπουργού στην άσκηση των καθηκόντων τους, έτσι ώστε «να διασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου». Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση της Προεδρίας της Κυβέρνησης κατατέθηκε στη βάση των επιταγών του 4622/2019 για το επιτελικό κράτος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος η διάρθρωση της ΠτΚ περιλαμβάνει τις εξής  Γενικές Γραμματείες:

α)   Πρωθυπουργού,

β)    Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων,

γ)  Συντονισμού,  

δ)  Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και

ε) Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  (Ο.Π.Σ.) Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του σχεδίου  διατάγματος, στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ενώ η διεύθυνση Ενημέρωσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας θα λειτουργεί σε 24ώρη βάση.

Η «ένσταση» του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταγράφεται στους  «επιχειρησιακούς στόχους» της Διεύθυνσης εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οι οποίοι, σύμφωνα με το ΠΔ είναι οι εξής:

  1.  «η κατά το Σύνταγμα και το νόμο άσκηση κρατικής εποπτείας» στα μέσα ενημέρωσης, στην ΕΡΤ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ,
  2.  η επεξεργασία και διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης,
  3. η ρύθμιση των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων διανομής του έντυπου Τύπου και των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης και
  4. η εποπτεία των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων.

Όμως, το ΣτΕ επισημαίνει ότι η διατύπωση του άρθρου 20 παρ. 1 πρέπει αλλάξει-διατυπωθεί ως εξής:  «1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης αφορούν: α) … δ) στην κατά το Σύνταγμα και τον νόμο άσκηση της κρατικής εποπτείας στις εταιρείες “Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία” (ΕΡΤ Α.Ε.) και “Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.” (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.) και ε) …», διαγραφόμενης της μνείας σε «άσκηση της κρατικής εποπτείας στα μέσα ενημέρωσης».

Και αυτό, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας γιατί,  «στην έννοια των μέσων ενημέρωσης του άρθρου 20 του σχεδίου περιλαμβάνονται, λόγω της ευρύτητας της διατύπωσης, τόσο ο Τύπος όσο και τα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης».

Όμως, «κατά το άρθρο 14 του Συντάγματος δεν νοείται σύστημα «κρατικής εποπτείας» του Τύπου, ενώ κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον «άμεσο έλεγχο του Κράτους», έννοια που υπερβαίνει, ως προς την έκταση και το περιεχόμενο, την έννοια της κρατικής εποπτείας, φορέας δε ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι αποκλειστικώς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και όχι η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση».

 Παράλληλα,  το σχέδιο διατάγματος ανέφερε ότι η ΠτΚ θα επιφέρει ετήσια δαπάνη 184.800 ευρώ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, όμως με νεότερα στοιχεία το ετήσιο κόστος ανέβηκε στα 554.000 ευρώ για κάθε επόμενο έτος.

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από έγγραφο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, «οι πρόσθετες ανάγκες της ΠτΚ αναμένεται να ανέλθουν σε 1.700.000 ευρώ κατ’ έτος επιπλέον σε σχέση με τα ποσά που προβλέπονται με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό οικ. έτους 2020».

Ανακολουθία φαίνεται όμως ότι υπάρχει στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ως προς τον αριθμό των θέσεων, είτε είναι μόνιμοι, είτε εργαζόμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.