Στην Motor oil το 100% του ALPHA | 2610104 scaled

Επίσημα στην Motor oil βρίσκεται πλέον το 100% των μετοχών του ALPHA. Όπως ανακοινώθηκε η εταιρία MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED (100% θυγατρική της Motor) είναι πλέον το «αφεντικό» του τηλεοπτικού σταθμού.

Η συμφωνία φτάνει τα 4.45 εκατομμύρια ευρώ  και ουσιαστικά αποτελεί το δεύτερο βήμα που είχε συμφωνηθεί τον Οκτώβριο του 2018 όταν και η συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, είχε μπει στον ALPHA κατέχοντας το 50% συν δύο μετοχές.

Η ανακοίνωση που σηματοδοτεί την οριστική αλλαγή ιδιοκτησίας του σταθμού και την αποχώρηση του Δημήτρη Κοντομηνά από το τηλεοπτικό τοπίο της ώρας έχει ως εξής:  

Στις 29 Νοεμβρίου 2019, η κατά 100% θυγατρική της Motor Oil, εταιρεία MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED (*) με έδρα στην Κύπρο προέβη:
– στην απόκτηση του 24,95% των μετοχών εκδόσεως ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. κυριότητος της κυπριακής εταιρείας ALPHA MEDIA GROUP LIMITED (Πωλητής)
– στην απόκτηση 998 ονομαστικών μετοχών (επί συνόλου 2.000) εκδόσεως NEVINE HOLDINGS LIMITED (**) κυριότητος της ALPHA MEDIA GROUP LIMITED (Πωλητής).
Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα, δυνάμει και σε εκτέλεση της από 30.10.2018 συμφωνίας μετόχων, ανέρχεται σε Ευρώ 4.450.000 η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί τμηματικά εντός διαστήματος 12 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συναλλαγών.
Διευκρινίζεται ότι, μετά την υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας, η MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED θα καταστεί μοναδικός μέτοχος της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με άμεση συμμετοχή 49,90% και έμμεση συμμετοχή (μέσω της NEVINE HOLDINGS LIMITED) 50,10%.

Επιπρόσθετα, μέσω της NEVINE HOLDINGS LIMITED, η MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED θα συμμετέχει με 99,95% στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και με 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
Η ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών εξαρτάται από τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων σύμφωνα με την διέπουσα νομοθεσία.