Στο «μικροσκόπιο» της Εφορίας υποθέσεις δωρεών και γονικών παροχών | aade10

Η Εφορία εξετάζει τη νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων μετά την αύξηση του αφορολόγητου στα 800.000 ευρώ

Στο «μικροσκόπιο» βάζει η Εφορία χιλιάδες υποθέσεις δωρεών χρηματικών ποσών μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού και  γονικών παροχών, που πραγματοποιήθηκαν μετά την αύξηση από την 1η Οκτωβρίου του αφορολόγητου ορίου στις 800.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι γονείς που δωρίζουν χρήματα στα παιδιά τους μπορεί να απαλλάσσονται από την πληρωμή φόρου μετά τη νομοθετική παρέμβαση, αλλά θα πρέπει να δικαιολογούν το «πόθεν έσχες». Να αποδείξουν, δηλαδή, στην εφορία ότι τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν αποκτηθεί νόμιμα.

Παράλληλα, και οι φορολογούμενοι που αποκτούν ακίνητη περιουσία από τους γονείς, τους συζύγους, ή τους παππούδες τους, θα πρέπει να διαθέτουν τα εισοδήματα για να καλύψουν το τεκμήριο διαβίωσης. Επιπλέον, με αφορμή μια δωρεά που έκανε ο γονέας προς το παιδί, υπάρχει κίνδυνος γενικευμένου φορολογικού ελέγχου για το σύνολο των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Δεδομένου ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας είναι αυτή να διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή τα χρήματα να είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό. Εάν η μεταβίβαση των χρηματικών ποσών δεν πραγματοποιηθεί μέσω του τραπεζικού συστήματος, τότε οι φορολογούμενοι αφ’ ενός θα πρέπει να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων και αφ’ ετέρου θα έρθουν αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου 10% από το πρώτο ευρώ.  

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών ή ακίνητης περιουσίας στα παιδιά τους, τους συζύγους, τους γονείς ή στα εγγόνια τους, υποβάλουν σχετική δήλωση στην αρμόδια εφορία, αναγράφοντας τον δικό τους ΑΦΜ καθώς και τον ΑΦΜ του αποδέκτη. Με την υποβολή τής δήλωσης, δηλώνεται ο ΑΦΜ αυτού που δωρίζει και φυσικά αυτού που αποδέχεται τη δωρεά. Ο τελευταίος θα μπορεί να επικαλείται το ποσό για να δικαιολογεί τα δικά του τεκμήρια και ο πρώτος θα ελέγχεται για την προέλευση των χρημάτων.

Η εφορία θα ερευνά, μέσα από τις δηλώσεις, εάν το ποσό της γονικής παροχής σε χρήμα καλύπτεται από το εισόδημα παρελθουσών χρήσεων ή από το προϊόν πώλησης περιουσιακών στοιχείων στο παρελθόν. Σε περίπτωση μη κάλυψης, ο γονιός θα φορολογείται για το ακάλυπτο ποσό με συντελεστές που θα ανέρχονται ακόμη και στο 44%, καθώς θα ενεργοποιείται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Από την πλευρά του το παιδί, θα μπορεί να επικαλεστεί τη δωρεά για να δικαιολογήσει μελλοντικές δαπάνες για αγορές περιουσιακών στοιχείων. Εάν πρόκειται για ακίνητο, αυτός που το αποκτά θα πρέπει με τα εισοδήματα που δηλώνει στην εφορία να καλύπτει το τεκμήριο διαβίωσης. Επιπλέον, εάν υποβληθεί δήλωση αλλά δεν υπάρχει παραστατικό, τότε θα καταλογιστεί φόρος 10% επί του ποσού που δωρίστηκε.