Συγχαρητήριο μήνυμα στην εκλεγείσα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Σαρτζετάκης.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Θερμότατα συγχαρητήρια δ’ επαξιωτάτην ανάδειξή σας εις την Προεδρίαν της Δημοκρατίας. Παραλλήλως, σας εύχομαι από καρδίας κάθε επιτυχία εις τα νέα καθήκοντά σας, την οποίαν άλλωστε ήδη από τώρα προοιωνίζει η γνωστή πολυετής διακονία σας εις της Διοικητικήν Δικαιοσύνην».