Τα… κέρδη που αφήνει ο Covid-19

Οι συμφορές ακολουθούν τον άνθρωπο, σε κάθε περίοδο.

Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους προφανώς οφείλονται στα δεδομένα κάθε εποχής.

Στις μεγάλες πανδημίες που έχει βιώσει η ανθρωπότητα, ο κόσμος στρεφόταν στη θρησκεία.

Κάποιοι, λιγότεροι ή περισσότεροι δεν είναι επιστημονικά μετρήσιμο, στην εκκλησία.

Στην εποχή της τεχνολογίας και της επικοινωνίας μέσω των social media, ο πολίτης απλώνει χέρι βοήθειας προς το κράτος.

Πολύ απλά διότι η λογική του ενστίκτου της επιβίωσης υπαγορεύει πως εκεί οι πληροφορίες για κάθε πρόβλημα είναι περισσότερες, κατά συνέπεια και οι απαντήσεις που απαιτούνται.

Τα ίδια τα κράτη, από την πλευρά τους, επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους προσφέρει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, προκειμένου να αναμορφώσουν την ποιότητα των σχέσεων με τους πολίτες.

Επειδή ασφαλώς τίποτα δεν συμβαίνει άνευ συμφέροντος, η κάθε κυβέρνηση επενδύει στην ισχυροποίησή της, μέσω της ορθής διαχείρισης που απαιτεί η συμφορά.

Θεμιτή ασφαλώς, ως επιδίωξη, καθώς πρόκειται ακριβώς γι΄αυτό που αποκαλείται «win win» κατάσταση.

Τα όρια της σχέσης των ανθρώπων με την οικονομία, τις κυβερνήσεις και τους κολοσσούς της παγκόσμιας αγοράς επαναπροσδιορίζονται από τον Covid-19.

Η διαχείριση των αγορών, μέσω των αποφάσεων του κράτους, έχουν στην παρούσα συγκυρία θετικά αποτελέσματα.

Αρκεί να δει κανείς το απείρου μεγέθους πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές του προέδρου των ΗΠΑ, όπως και το υποδεέστερο σε αριθμούς- πάντως πολύ σημαντικό για την Ευρώπη- ταμείο ανασυγκρότησης.

Συνθήκη η οποία παρέχει επιδοτήσεις στην ψηφιακή εποχή και την πράσινη οικονομία, αποκαλύπτοντας την παρέμβαση του δημοσίου η οποία προσφέρει απρόσμενα θετικά αποτελέσματα.

Ενώ λοιπόν η αντίδραση, σε μία συμφορά που «πυροβολεί» αδιακρίτως τον άνθρωπο, είναι λογικό να προκαλεί ακόμη και απελπισία, στον απολογισμό της είναι βέβαιο ότι θα αποφέρει έναν καλύτερο κόσμο.

Συμβαίνει πάντοτε μετά από καταστροφές…