επίδομα θέρμανσης

Επίδομα θέρμανσης και για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν φυσικό αέριο ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων που θα λάβουν το ποσό της επιδότησης. Το επίδομα της περιόδου 2020-2021 είναι αυξημένο κατά 14 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι, στα 84 εκατ. ευρώ, και θα δοθεί και σε όσους καίνε φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα και πέλετ.

Η κυβέρνηση και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία χώρισαν όλη τη χώρα σε 200.000 κομμάτια, ανάλογα με το πόσο κρύο κάνει, προκειμένου να καταβληθεί με πιο δίκαιο τρόπο, σε όλους τους κατοίκους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, επίδομα θέρμανσης χωρίς διαχωρισμούς για τον τύπο του καυσίμου.

Φέτος, επίδομα θέρμανσης θα λάβουν όχι μόνο όσοι καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και όσοι χρησιμοποιούν για να ζεσταθούν φυσικό αέριο ή υγραέριο, και στις περιπτώσεις ορεινών οικισμών, ακόμα και ξύλα ή πέλετ.

Για την καταβολή του επιδόματος, τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τιμολόγια αγοράς καυσίμων αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος που δικαιούνται. Οι δαπάνες μπορούν να πιστοποιηθούν έως το τέλος της χειμερινής σεζόν τον Απρίλιο.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι, το ελάχιστο ύψος επιδόματος παραμένει στα 80 ευρώ, το μέγιστο όμως θα αυξηθεί από τα 350 ευρώ σε 700 ευρώ. Το συνολικό κονδύλι επιδόματος θέρμανσης δεν αποκλείεται να αυξηθεί από τα 84 εκατ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, σε 90-94 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες.

Σύμφωνα με παραδείγματα που έδωσαν οι κ.κ. Σκυλακάκης και Ανανδρανιστάκης, στην Κρήτη, όπου με το παλαιό σύστημα υπήρχε μόνο ένας συντελεστής, τώρα οι συντελεστές κυμαίνονται από 0,25 έως και 0,6, μόνο στο Νόμο Ρεθύμνου.

Το νέο σύστημα αποτελεί ελληνική πατέντα και η μελέτη θα αξιοποιηθεί στο επόμενο «Εξοικονομώ», ενώ θα δοθεί και στους μηχανικούς προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία στις κατασκευές ακινήτων αναφορικά με τις ανάγκες θερμομόνωσης.

Το επίδομα θα καταβληθεί σε όλους έως το τέλος Δεκεμβρίου. Ειδικά για την καύση ξύλων και πέλετ το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στην καταβολή επιδότησης μόνο για ορεινούς οικισμούς με λιγότερους από 2.500 κατοίκους, ώστε να μην υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από μικροσωματίδια.

Ποια είναι τα κριτήρια

Το επίδομα δικαιούνται φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ως εξής:

Α. Εισοδηματικά Κριτήρια:

Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει, και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013, ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Β. Ακίνητη Περιουσία:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2019, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ΚΦΕ, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει, και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι αλλαγές

  1. Χωρίζεται η χώρα σε 200.000 κομμάτια
  2. Σε κάθε Ζώνη 1 συντελεστής (0,25 έως 0,6)
  3. Θα δίνεται για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ (σε περιοχές κάτω των 2.500 κατοίκων)
  4. Σε πλατφόρμα τα τιμολόγια αγοράς (τουλάχιστον διπλάσια ποσότητα)
  5. Αμετάβλητα εισοδηματικά -περιουσιακά κριτήρια
  6. Επίδομα: €80 έως €600-€700 (από €350 το μέγιστο)
  7. Η καταβολή επιδόματος έως τέλος Δεκεμβρίου
  8. O ταχυδρόμος σε ορεινές περιοχές θα μετρά ως ηλεκτρονική πληρωμή.

Παράδειγμα

ΠΙΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Οικισμός στην Πεδιάδα 1.220 βαθμοημέρες: €400
Οικισμός στον Όλυμπο 3.873 βαθμοημέρες: €700.

Από την έντυπη έκδοση της «Βραδυνής της Κυριακής»