Η ανάρτηση των φετινών εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ ολοκληρώθηκε και τώρα ξεκινά να τρέχει ο χρόνος πληρωμής του φόρου. Η πρώτη από τις 6 δόσεις του φετινού ΕΝΦΙΑ μπορεί να εξοφληθεί έως τις 30 Οκτωβρίου μαζί με τη δεύτερη. Το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης ξεκινά από τα 10 ευρώ, ενώ 6,264 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πληρώσουν 408,3 ευρώ φόρο κατά μέσο όρο.

Ωστόσο, η ΑΑΔΕ συνιστά στους φορολογούμενους πριν προχωρήσουν στην πληρωμή της πρώτης δόσης να δουν τις «Οφειλές εκτός ρύθμισης» στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISNET. Εκεί αναγράφονται το συνολικό ποσό της οφειλής ΕΝΦΙΑ και οι έξι μηνιαίες δόσεις του φόρου με την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης για κάθε μία από αυτές.

Ο διεξοδικός έλεγχος του εκκαθαριστικού σημειώματος είναι απαραίτητος, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων στη δήλωση Ε9 που «φουσκώνουν» το τελικό ποσό του φόρου. Άλλωστε στα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ αποτυπώνονται αναλυτικά τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που έχει δηλωθεί στο Ε9 και οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τα όποια λάθη υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση Ε9 στην Εφορία.

Τα σημεία-κλειδιά στα οποία πρέπει να εστιαστεί ο έλεγχος είναι τα εξής:

  • Ημιτελή κενά κτίσματα. Αν έχουν δηλωθεί σωστά και έχει υπολογιστεί η έκπτωση φόρου κατά 60%. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα 1 του Ε9 δηλώνονται τα στοιχεία για το ημιτελές κτίσμα και στη στήλη 32 στον κωδικό 8 ότι το κτίσμα αυτό είναι «κενό».
  • Αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης η οικισμού. Αν έχει αναγραφεί η ακριβής τοποθεσία όπου βρίσκεται η έκταση και όχι μόνο ο δήμος ή ο νομός. Το μηχανογραφικό σύστημα κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ εφόσον δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αγροτεμάχιου λαμβάνει υπόψη τη μεγαλύτερη Αρχική Οικοπεδική Αξία ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ισχύει σε ολόκληρο τον νομό.
  • Αγροτεμάχια με κτίσμα. Αν έχει δηλωθεί το είδος του κτίσματος. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση κατοικίας που βρίσκεται εντός του αγροτεμάχιου ο αρχικός φόρος πενταπλασιάζεται, αλλά δεν ισχύει το ίδιο αν το κτίσμα είναι γεωργικό ή επαγγελματική στέγη ή αποθήκη.
  • Εμπράγματα δικαιώματα. Ο φόρος μεταβάλλεται δραστικά ανάλογα με το είδος των δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο,
  • Βοηθητικοί χώροι. Λάθος που κοστίζει ακριβά είναι η αναγραφή των βοηθητικών χώρων ως κύριων, η δήλωση των υπόγειων επιφανειών ακινήτων ως χώρων κύριας χρήσης ή του παταριού που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές χρεώνεται κανονικός φόρος ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης. Επίσης έχουν καταγραφεί λάθη που αφορούν την αναγραφή περισσότερων τετραγωνικών μέτρων για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.
  • Συνιδιοκτησία. Σε περίπτωση μη αναγραφής ποσοστού συνιδιοκτησίας ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΑΔΕ υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ θεωρώντας ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%, δηλαδή ότι όλο το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου.
  • Όροφος. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο, οπότε ο φόρος υπολογίζεται με προσαύξηση λόγω υψηλού ορόφου.