Αναστολή για ένα χρόνο αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων πυρόπληκτων

Την αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων πυρόπληκτων του 2018 για έναν ακόμη χρόνο προβλέπει άρθρου του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης