Οι αεροπορικές εταιρείες δεν οφείλουν να αποζημιώνουν για τους ενοχλητικούς επιβάτες

Μια αεροπορική εταιρεία δεν υποχρεούται να αποζημιώσει έναν επιβάτη που καθυστέρησε η πτήση του εξαιτίας της ενοχλητικής συμπεριφοράς άλλου επιβάτη σύμφωνα με το δικαστήριο της Ε.Ε.